Délmagyarország, 1999. augusztus (89. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-11 / 186. szám

6 Fesztiválnyár • Éttermek és halászcsár­dák - Alabárdos étterem (Os­kola u. 13., 420-914); Bounty Pub (Stefánia 4., 423-233); Bolond étterem (Széchenyi tér 13., 420-435); John Bull Pub (Oroszlán u. 6., 484-217); llo­yal étterem (Kölcsey u. 1-3., 475-275); Roosevelt téri ha­lászcsárda (Roosevelt tér 12-14., 424-111); Öreg Kő­­rössy halászkert vendéglő (Fel­ső Tisza-part 1., 495-481.); Potyka Csárda (Csap u. 71-73., 426-681.); Kiskőrössy halászcsárda (Felső Tisza-part 336., 495-480); Fehértói ha­lászcsárda (Budapesti út 161. km után, 461-044); „Csepp a tengerben " halászcsárda (Sza­mos u. 4., 478-520); Aranylab­da étterem (Budai Nagy Antal u. 27., 495-400); Blues kert pub és étterem (Fő fasor 14., 432-183); Gödör étterem (Ti­sza Lajos krt. 103., 420-130); Mix szerb étterem (Makai út 218., 405-170); HB Bajor sö­röző és étterem (Deák Ferenc u. 4., 420-934); Aranykorona étterem (Victor Hugo u. 6., 425-704); Vendéglő a régi híd­hoz (Oskola u. 4., 420-910); Fa-Villa vendéglő (Külterület 47/B., 474-156); Anno étterem (7-es főút, Tanya 53-57., 20/ 268-751); Doppel Adler Oszt­rák-Magyar étterem (Sóhordó u. 18., 426-436) Kastély étte­rem (Algyői út 142., 480-637); • Cukrászdák - Virág cuk­rászda (Klauzál tér 1., 420- 459); Kis Virág cukrászda (Kelemen u. 8, 425-040); Z. Nagy cukrászda (Dugonics tér 2., 420-110, illetve József A. sgt. 24., 324-510); Palánk fagylaltozó (Oskola u. 1., 420- 732). • Szállodák, panziók - For­rás Hotel (Szent-Györgyi A. u. 16-24., 430-822); Royal Hotel (Kölcsey u. 1-3., 475- 275); Hungária Szálloda (Ma­ros u. 1., 480-580); Alfa Hotel (Csemegi u. 4., 424-400); Ti­sza Hotel (Wesselényi u. 8., 478-278); Mátrix Hotel (Zár­da u. 8., 426-866); Petra Ho­tel (Kállay A. u. 6-10, 431- 428); Napfény Szálloda (Do­rozsmai u. 2., 421-800); Fa­mília panzió (Szentháromság u. 71., 441-802); Kastély pan­zió (Algyői út 142., 480-637); Kata panzió (Bolyai u. 15., 31­1-258); Marika panzió (Nyíl u. 45., 443-861); Má­tyás panzió (Dobó u. 47., 445- 164), vendéglátás a DM írta „Harsányiné délután bement az üzletébe, de nem az udvar felől, hanem a Ká­rász utcai bejáraton, amit az udvari műhelyben dolgo­zók meghallhattak és elme­nekültek. Mindez néhány pillanat alatt játszódhatott le, mert a falbontók modern betörőszerszámaikat hátra­hagyták. A jelek szerint pesti „vagányok" rándul­­hattak le Szegedre. Erre vall az is, hogy nagy­mennyiségű élelmet találtak a betörőszerszámok mellett, így a tettesek nem nagyon mutogatták magukat nyilvá­nos helyen. A rendőrség erélyes nyomozást indított a tettesek kézrekerítésére. ” 1948. augusztus 3. A Rossini-k­isopera főszerepében: Vajda Júlia Fiorilla, a férfifaló Pénteken mutatják be (és vasárnap este is játsszák) A török Itáliá­ban című Rossini-víg­­operát a városháza Mu­zsikáló Udvarán. Az évek során összeszokott „kisoperás" csapat Bár­di Sándor és Toronykőy Attila irányításával az embertelen kánikulá­ban is javában próbál. A darab egyik fősze­replője, a Donna Fioril­­lát alakító Vajda Júlia miközben beszélgetünk az egyik kelléket, a pi­ros török zászlót varrja. Hiába, ez nem a sza­badtéri nagyüzem, itt a közreműködőknek kell mindent előteremteni­ük. • Az elmúlt évadban rit­kán hallhatta a közönség a színházban, a nyári szezonja viszont megle­hetősen zsúfolt: előbb A cigánybáró Arzénája­­ként, majd a Hoffmann meséi Giuliettájaként aratott nagy sikert.­­ Nem olyan darabok szerepeltek az operatársulat repertoárján, amelyekben énekelhettem volna, és évad közben egy hosszabb né­metországi turnén is részt vettem. Molnár László kar­nagy úrral Mozart-gálakon­­certeket csináltunk, amivel a következő évadban is ven­dégszerepelünk majd. Nyár­ra véletlenül sokasodtak meg a feladataim, hiszen Arzénát azért énekelhettem el, mert végül nem az erede­tileg tervezett operettszínhá­zi produkció jött Szegedre. Giulietta szerepére pedig megbetegedett kolléganőm helyett szinte az utolsó pil­lanatban kértek fel. • Hogyan tudott roham­tempóban felkészülni? - Megkönnyítette a dol­gom, hogy Arzénát már énekeltem 1993-ban a gyu­lai tószínpadon, Giulietta szerepével pedig épp tíz év­vel ezelőtt találkoztam, ami­kor Antóniával felváltva énekeltem egy németországi turnén, igaz, akkor németül. Hihetetlenül sokat segített a szerepek ismerete, mert na­gyon kevés időm maradt a felkészülésre, mindkét pró­baidőszak rövid volt és in­tenzív. • Ki ez a Fiorilla, akit a Rossini-operában ala­kít? - Giuliettához hasonló tí­pusú nő, nagyon szereti a férfiakat. Kiderül, hogy mindegy neki, török, olasz vagy bármelyik más nemzet gyermeke a férfi, mert mindegyikbe bele tud sze­retni már az első látásra. A szólam roppant nehéz, meg­lehetősen magas fekvésű, koloratúrás. A darab nagyon jópofa, legszebb részei az együttesek. Toronykőy Atti­la fantáziadús, minden gégét kiaknázó rendezését üdítőül ajánlom mindenkinek. - Milyen szerepekben hallhatja a közönség a következő évadban? - Szeptemberben a Don Pasqualéban lépek fel Gre­gor József partnereként az Operaházban. Itthon Liut éneklem a Turandot felújí­tásán, majd Mozart-turnéra indulok. Decemberben részt veszek A varázsfuvola felú­jításában, majd A köpeny Georgette-ját éneklem, vé­gül a Traviata következik. A legnagyobb izgalommal a Triptichon premierjére ké­szülök, mert az elmúlt húsz évben, amióta a szegedi színház tagja vagyok, nem játszottuk. Hollós­ Zsolt Vajda Júlia Donna Fiorilla jelmezében a városháza udvarán. (Fotó: Miskolczi Róbert) • Angliai vendégjáték a Dóm téren Princess és Alexander „Musical éjszakák" a címe az angol Princess és Alexander musical­páros produkciójának, amit ma este fél kilenc­kor a Dóm téri színpa­don láthat az érdeklődő közönség. A táncos-énekes házas­pár, az osztrák Princess és az angol Alexander három éve dolgozik együtt a musi­cal területén. Az általuk ki­talált vagy megálmodott produkciókat közösen hoz­ták létre, s mindketten ko­moly énekesi múltat tudhat­nak maguk mögött. Alexan­der a bécsi Staatsoper szól­istája volt, többek között olyan kvalitású musicalben is szerepelt, mint a Nyomo­rultak. Princess, aki szintén a bécsi Staatsoper-ben, Az Operaház fantomjában lé­pett fel, nemcsak énekes, hanem táncos is, sőt ő a pro­dukció kitalálója, rendezője és társ-koreográfusa is egy­ben. Énekesi feladatai mel­lett Alexander készítette az egyes musical-részletek fel­dolgozását. A főszereplő házaspár mellett két vendégénekes is fellép a show-ban, így a főbb énekszólamok nem playback-ről szólnak majd. A musicalesten ugyanolyan központi szerepet játszik majd a tánc és a látvány, mint az ének, bár a műsoron szerepelnek csak táncos fel­­dolgozású slágerek is. Az előadás zenei anyagában szerepelnek a század legsi­keresebb és leghíresebb mu­­sicaljai. Olyan művekből hangzanak el slágerek, mint a Macskák, Az operaház fantomja, az Evita, az Elisa­beth, A szépség és a ször­nyeteg, a Jézus Krisztus szu­persztár, a Hair, a Sakk, a Miss Saigon, A Notre Da­­me-i toronyőr és a Vámpí­rok bálja. Bár természetesen saját táncosokkal dolgoznak, a színházzal kötött szerződés értelmében - és mert a szabadtéri színpada is elég nagy - Princess és Ale­xander az utóbbi egy-két na­pot sűrített próbarendben, a színháztól kapott táncos ki­segítők betanításával vagy inkább a színvonalbeli kü­lönbségek korrigálásával töltötte. Mindazonáltal a „Musical éjszakák” előadása különle­gesnek ígérkezik: érdekessé­ge, hogy nem az eredeti mu­sicalekben megszokott kosz­tümöket láthatja viszont a közönség. Kérdésünkre Princess elmondta, az előadás mind a zene, mind a ruhák tekintetében a 21. szá­zadot tartja szem előtt. 20. századi toplistás musicalek 21. századi előadásmódban. K. L. wmil Äfon­fe CSOPORT TAGJA ÁRFOGYA a Domus Áruházban Augusztus 11 -én minden terméket 11% árengedménnyel kínálunk. Egyes elfekvő, picit sérült kiállítási termékek 20-30% árengedménnyel kaphatók, amíg a készlet tart. A kedvezmény megrendelés és hitelre történő vásárlás esetén is érvényes. Cím: Szeged, Dugonics tér 8-9. Nyitva tartás: H-P.: 9-18, Szó.: 10-13 A Zsuzsi és Bandi Kft. Építőanyag kereskedés. MAPEI nagykereskedés. fensthermíüb NYIcÁSZAHÓGYÁRTÓ és kereskedelmi kft. Műanyag ablakok kedvező áron. E-jelű gerendák 10% árengedménnyel. Li-Knauf vakolatok rövid szállítási határidőre, megrendelésre - 10% engedmény. Szeged, Cserepes sor 33. 62/444-893, 440-644. Szerda, 1999. Aug. H • Roham az utolsó pillanatokban Hiánycikk­­ a védőszemüveg A napfogyatkozás kel­léke, a védőszemüveg hi­ánycikké lépett elő. Míg egy hónappal ezelőtt garmadával hevertek a különböző elárusító he­lyeken a speciális fóliák, mára kint a tábla­ elfo­gyott. Az ember azt gon­dolja, napfogyatkozás­kor úszni kellene a védőszemüvegekben, hi­szen piacgazdaság van. Nem ez történik. A Kelemen utcai Ofotért előtt tegnap, kedden délután két óra tájban hosszú sor kí­gyózott. Mint kiderült, éppen akkor kapott az üzlet egy utolsó szállítmányt a speciális védőszemüvegből. Mint ahogy azt megtudtuk, a be­szerző a budapesti központ, a Fotex Optika Kft., ez a cég teríti az árut vidéki üzletei­ben. Kész szerencse, hogy még egy szállítmány érkezett. A Kelemen utcában hétfőn már ezer védőszemüveget ad­tak el egy nap alatt, korábban csak alig ötszázat. Az Eszik Optikában tegnap már nem volt védőszemüveg, hétfőn délben fogyott el az utolsó a készletből. Többet azért nem mertek rendelni, mivel alig-alig keresték, úgy tűnt, mintha senki sem ké­szülne a napfogyatkozási kérdésre, miszerint miért t rendeltek többet, így ha 1?. a válasz: nagyon sokfele n­ták a városban a speciális h­át, képtelenség lett V0*D?! számolni, hányra lesz val­ó­ban szükség. Az Erényi Optikánál » den délután két óra után gyott el az utolsó darab a a legeslegutolsó szállító“" ból, amit délben kaptak . Többet nem tudnak rend« mert nincs értesülésük hol lehetnek még rejtett fékok. . . Meg nem erősített mációink szerint a 1 ° ] szalon Vasas Szentpéterfi üzletébe hétfőn éjszaka vi­tek és nagy mennyi* -t védőszemüveget vitte Utánpótlásra ebben az ben sem lehet számítani Könnyen lehet, hogy csak McDonald's az hely, ahol erre a ritka kő. rábukkanhatunk: mi a szegedi gyorsétkezőbe menühöz védőszem­üvet adnak ajándékba. Noha e­zek írója a képeslapba 1 tett fólia mellett engedély* mókát nem látott, az ill ®* sek állítják: kérésre meg­ják mutatni a bevizsgáld­kumentumait. Amerika után: Blues-ker Holnap 19 órakor a Blues-kertben lép föl a Budapest Ragtime Band. A magyar tradicionális jazzélet egyik legpatiná­sabb együttese jövőre tölti be fennállásának hu­szadik évfordulóját. Nemcsak Nyugat-Európá­­ban, de az óceán túlpart­ján is ismert a Ragtime; ötödik amerikai turnéjá­ról a minap tért haza. Gayer Ferenc zenekarve­zetőt a csapat bemutatására kértük. • Mióta van jelen a zenei életben a Budapest Ragti­me Band? - Az együttes 1980-ban alakult. Célja, a ragtime-mu­­zsika hagyományainak ápolá­sa mellett, több tradicionális amerikai zenei műfaj bemuta­tása. A ragtime a századfor­duló elején rendkívül nép­szerű zenei műfaj volt Ameri­kában, Scott Joplin, James Scott, Kerry Mill, és mások eredetileg zongorára írták rag­­jeiket. E darabokat áthangsze­reltük, együttesünkre fú J­tűk. Később swing-med kát, dixieland-slágerei virtuóz hangszerszól' műsorunkra vettünk. Ko ® zenei művek paródiát előadjuk. Évente mi ® 1 g százötven meghívásnál e­szünk eleget. • Legemlékezeteseb kezeiket hol aratták? Felléptünk Például Berlini Filharmónia nagy­í? mében, többször turnéz­t Angliában, kétszer ve$* ^ szerepeltünk a Kanári­*2^ leng’ teken, német,svájci, olasz fesztiválokon is be­i­tatkoztunk. Az Amedi Egyesült Államokban 1T* szer felléptünk, legut ®] ötödik turnénkról tegnapi tértünk vissza. L­ • Kétezerben lesz éves a Bull‘­r. Ragtime Band. Mivé­l­neplik a jubileumot? L - Koncertsorozatot ad, emellett válogatást jeljT­tünk meg eddig kiadott C­inkből. L v­ú Már csak néhány nap van hátra­ A magánnyugdíjakhoz kapcsolódó törvény a nem pályakezdő állampolgárok részére augusztus 31-ig teszi lehetővé a hagyományos állami nyugdíjrendsze és a magánnyugdíjpénztár közötti választást. Ha még nem döntött és tudni szeretné, hogy­­ kinek érdemes belépni - milyen előnyöket remélhet - mire kell figyelni a döntés meghozatalánál - ki minősül pályakezdőnek - miért jó a K & H Magánnyugdíjpénztár - milyen kedvezményt kaphat a belépéshez, keresse fel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. fiókjait, ahol megkönnyítjük döntését. Nyugdíját ne a véletlenre bízza! m­A­N­K Szeged, Klauzál tér 2., tel.: 62-566-205, 566-270 Szeged, Széchenyi tér 12., tel.: 62-566-281 rj

Next