Dimineaţa, ianuarie 1925 (Anul 21, nr. 6514-6540)

1925-01-01 / nr. 6514

C­oletarian M. Ionescu Furnisorul Curţii Regale —­­Piaţa Sf. Gheorghe Noua creaţiune pentru 1925 Cadouri, un elegant volum Cartea şcolarilor silitori cu­ bomboane Dr. C. Angelescu — al sfaturi pentru şcolari in­it „aaetarist literar“ LA BUCUREŞTI-Filaret, — Pre­siunea atmosferică 770 mm. Temp. aerului minus 8 gr. Umezeala absolută 99 la sută. Temp, maximă de ori 8 gr. Temp. Tntnimft de azi noapte 4 gr. Veritabile num­ai celi francezi, cu semnătura a. CANONNE Paris SS cumpSra mai eftin de la sursă .Galeria de Cadouri" ID cn cu E •eta Bl S3 ta tu 9 «3 O. En gros — 3 Str. Lipscani 3 — Fn detail. Săpunuri „Leprain111 Cele mai frumoase OBIECTE PEMTK­J CMOUMca:e Pulverizatoare, Gallé, Service de szs fa.Ol cua Manucure, Truse de voiaj,­­ana.9m♦ m Obiecte de artă etc. ‘d­ e Parfümerie Hnâ de toate mărcile cu prețurile pw cele mai convenabile la cu Parfümeria MERCUR MS £3 RZ Pasag'nl Macca No. 24 — 28 Telefon 27(77 (vis-a-vis de Prefectura Poliției) Parfumuri „Legrain“ FIAT SOSESC IN CURAMD FIAT Ui'ffl O 2 O H 3 O UI I JM ffl O so M 3\ i\ Str. VENEREI 3­5 bis Telef. 47/63 FIAT SOSESC IN CURAND FIAT Bontboneria Palatului CALEA VICTORIEI No. 98 Anunţă onorata sa clientela cu rîle CADOURI DE SĂRBĂTORI SERVICII de CEAI, FRUCTIERE, BOMBONIERE, VASE etc. SOLID ARGINTATE şi AURITE, TACÂMURI de MASA de ALPACA ARGINTATE — VINDE cu PREŢURI REDUSE VECHEA CAs^credere A. H. FRUCHTE! Bucureşti, Str nenn Smârdan 41 Etaj P. Stoenescu Str. C. A- Rosetti 2 BUCURE! Nășico! T1S1 îmi cumpără OK CADOU de sh. Sărbători 0 Pălărie de Mătase dela PICA " Sunt Adorabile! Toate prietenele mele cum­pără numai acolo. Să vii şi D-ta să-ţi cumperi de acolo SAR «ffl M d tfî farul zfl (Intrarea prin Căldărari) $§* »II. lulul, /U în ulicioara Mag. la Balon Fabrica Franco Română de Pălării de DameI prețurile superioarelor sale produse nu s’au scumpit. Bomboane asortate Lei 130 kgr. „ ciocolată „ 150 H Fursecurile--------------,* 130 H Torturi diferite-------„ 140 „ Cu ocazia Sft. Sărbători s’a pus în vânzare cu preţuri derizorii Ciorăpărie şi Tricotaje pentru Bărbaţi, Dame şi Copii, Flanele, Pantaloni de lână bac. Lei 395, Mă­­nuşerie, Lingerie, Cravate şi Şaluri de Mătase la VECHIUL MAGASIN Joseph Brauer „La Bayadera“ Str. Lipscani 80, vis-a-vis de Col. Ionescu Intrarea în dreapta lângă Ceasornicărie D e Sârtpători 1 n___«t i*___________________x__rrrtcmrtrirvrr? Cea mai frumoasă surpriză pentru GOSPODINE este m ' Aparatul electric «le aspira! praful IVAMPYRU AUGFMFINE 9 CLEKTRICIIÂIS- GESELlSCHAfT f de vânzare . la toate depo/itele Electro-Technic® f /» magazinele de covoare. - f Depozit general Bucuros!!, Cal. Grlo­tel 3 Ministerul sănătăţii publice s’a mutat din stradela Qen. Lahovari în localul direcţie! generale a ser­viciului sanitar din b-dsil Pake. in localul din stradela Gen. La­­hovary a rămas numai ministerul muncii Pomada Cadum contra Bolilor Pielei la Copii Nimic nu-i atât de eficaee contra afecţiunilor pielei ei părului copiilor decât Pomana Cad­um. Ea poate fi apli­­licată a copilaşilor şi de pecingine, roşea­­a pielei şi afecţiuni cată pe pielea delicată ii foi copiilor suferind :______, . ţă, eczemă, cojirea pielei şi afecţii asemănătoare. Ea opreşte îndată măn­cărimea, şi se pot evită multe dureri îrb­inuite de­ bolile pielei intrebuin­ftnd Pomada* Cadura contra bubelor, ){ioni, ulcer epe buboae tpuirea­­pielii, erupţiuni, ulcere, tron­­i, blânda, cojilor de pe D-nul I. Panaitescu, M. Conea şi Eug. Dentze, subdirectori generali în ministerul justiţiei, se vor Înca­dra pe data de 1 ianuarie în postu­rile de directori la acel minister. ycu tact Controlorul principal Simon Ude, din direcţia generală a căilor ferate, a fost destituit din serviciu, pentru repetare de greseli grave In servi­ciu. AUTO­MOBILe D­ooleel B­ROTHER5 D. Gh. Nichita a fost numit me­dic veterinar la abatorul Capitalei. In bulevardul Filantropia 42 bis, se află In mizerie familia Abram Iosef, compusă din 7 persoane și ru­găm persoanele caritabile să vie in ajutorul ei, trimiţând obolul lor la adresa de mai sus. Instituţie — Societate anonimă — din Galaţ­i serioasă având, pentru nevoile ei, un procurist care umblă în tot Judeţul Covurlui, se poate obliga a se ocupa de dife­rite afaceri, în Comision (plasări şi cumpărări de produse, încasări, urmăriri, informaţiuni, etc.), ale caselor serioase. „Activuri", post restant Galaţi. Atragem atenţiunea asupra Revelionului în saloanele Restaurantului „MODERN“ Str. Sărindar. 4 Se anunţă Tămbalău artistic şi surprize splendide. Consumaţiunile­­ la carte Mesele trebuesc reţinute din vreme Congresul general al cooperaţiei se va deschide în dimineaţa zilei de 8 Ianuarie 1925 în sala Cercului subofiţerilor de rezervă din strada Uranus. Şedinţa de deschidere va fi ono­rată cu prezenţa regelui. La Sinaia Aflăm că în ziua de 2 IANUA­­RIE 1925 se deschide in str. Acade­miei No. 2 magazinul de încălță­minte proprietatea d-lui Neuman Horn, cu renumita marcă mondială „EWWO“ care este singurul depo­zitar al acestei mărci pentru Capi­tală. Apele Dunării scad pe întreaga întindere de la Drencova la marea Neagră, joi tact » Peste 600 Motoare instalate în ţari MOTOAREDE BENZINA MOTORINA „GŰLDHER“ „SCHLÜTES* DARHSTAD . Cn ,,, Construcţia cea mai nouă extra solidă. Cu preţurile fabricilor s Vinde din depozit. Ing. JOSEF HECHENBERG — Bucureşt Str. Carol No. 19 — Telefon 41,141 D­ ra Schelly Focşaner Solomon Rosner Logodiţi Focşani Bacău la Marele Hotel al Băilor sa rede­schis SALONUL DE COAFURA pentru dame şi bărbaţi manicure Societatea U. N. I. C. organizează un meeting de trap, la hipodromul dela Floreasca. Ziua I de alergări va avea loc Duminică 4 Ianuarie 1925, iar celelalte vor urma In fie­care Duminică și sărbătoare legală dacă vremea va fi favorabilă. Zot T lapr­pre IS25 Mercuri 31 Ortodox: Sf. Martiră Melania Catolic : Sf. Păr. Silvestru Israelit: 4 Kislev 5685 Musulman: 4 Gem.-el-Ahir 1343 Răsăritul soarelui la 7,54­­ Apusul soarelui la 16:44 Cam a fost tiranul ori IN ROMANIA. — Presiunea a scăzut în toată, ţara, variind între 772 mm. la Gheorghieni şi 768 mm. Piatra-Neamţ. Cerul se menţine a­­coperit şi timpul e lipsit de preci­­pitaţiuni, exceptând litoralul mă­rii, şi Nordul Basarabiei, unde azi dim.­ningea. Temperaturile au crescut mai pretutindeni, variind azi dim. în­tre 5 gr. în Nordul ţării şi 5 gr. Bă­ile Herculane. Azi noapte minimile au coborât între 19 gr. la Ghior­­ghieni şi 1 gr. la Constanţa. SPECTACOLE Teatrul Napola . Bolnavul În­chipuit. Opera Română. Spectacol de ba­let. Regina Maria: Câinele turbat. Slu­gă la doi stăpâni. Carul cel Mare. Pân'&ici. Teatrul Ktarb­ara Voiculescu: Pe­er-Gynt. Teatrul Mio. Marea Ducesă şi chelnerul. Teatrul Centrals Relâche. Teatrul Popular: Musca Spaniolă. Circul Sidolis Program de atrac­­ţiuni. Cinema Tero: Maciste şi nepotul din America şi Iulian & Costin. Cinema Doamnei. — O sută de cai... îndrăciţi şi trupa Titi Mihăi­­lescu. Cinema Popsilar: Miragiul, cu May Muray. Cinema dona: Maciste împărat. Cinema Pathé-Lipscani: Bufonul Satanic. Cinema Bulevard Palace: Ghi­nionistul şi fiarele sălbatice. Cinema Model: Bestia umană. Duetul Ronny & Rozy. Cinema Meliconi: Ocnaşul Za­ia mort ş trupa Iorgu Tomescu. Cinema Edison, Jackie Coogan In Regele Circului. Cinema Roma­n Samson In victo­­ria Maharadaschului şi trupa To­mescu & Mateescu. Cinema Volta Buzeşti: Trei săp­tămâni de fericire. Cinema Americans Cocoşatul de la Notre Dame. Cinema Jupiteri Aventurile lui IMPOERa­t 1.13 iff I Intra MMM VOICULESCU (Palatul Cercului Militar) Vineri 2 Ianuarie Pentru prima oară „Vârful cu Dor“ „Sfaturi pentru îngrijirea copilu­­lui mic, sănătos şi bolnav“ de dr. I. Etinger, medic de copiL Librăria Socec. 20 ie­. Itcţinaţi din timp intrări şi loji pentru Marele Bal al Asociaţiei Presei, de­oarece numărul lor e li­mitat. Bilete la Feder. Balul are loc Sâmbătă ■••‘ara la Eforie. D. Nic. G. Popovici, a fost numit avocat clasa III în serviciul conten­­­cios al ministerului da război Comedie in 4 acte de FLERA si CAILLAVET. In rolurile princip. D-nele Olga Culitza, Aura Rado­­vici, D-ni­­l Morțu a, Ovid Bră­­ile­cu­, Ninulescu Buzău. Prin decret regal d. Jean Fraise­ - net a fost numit consul onorar pe lângă consulatul României din Mar­silia, şi d. Georges Roch secretar o­­norar pe lângă consulatul român din Liége. Inspectoratul muncii din Oradia Mare a comunicat ministerulu muncii că tratativele de împăciuire dintre lucrătorii şi patronii fabricei de ghete „Triumph*4 din acel oraş n’au dus la nici un rezultat. Muncitorii cer un spor de 20 la sută asupra salariilor actuale, ceea ce patronii nu admit. S’a încheiat un proces-verbal de neîmpăcare. Margareta Dalei născută Lichter Paul Dalei CĂSĂTORIŢIGalaţi SALLY ROŞCOVICI MIŞU HERSCOVICI Logodiţi îg.­Neamţ Bucureşti In locul oricărei alte înştiinţări D. căpitan Filitti de la Inspectora­tul aeronautic a fost decorat de că­tre guvernul iugoslav cu ordinul Sfântu Sava în gradul de ofiţer, vis-a-vis de Poştă Revelionul 1925 150 lei tacâmul.­ Menu ales Diferite surprize REŢLNEŢI MESE! D. general Mărdărăscu, ministrul de război va pleca astăseară în ţa­ră pentru a continua cu Inspectarea trupelor şi se va înapoia în Capita­lă lh 4 Ianuarie. ** 1 brsserie de ia­mm Shorty Hamilton. Cinema Frascati. Aventurile erou­lui legendar Tarzan şi o comedia Reţineţi mese pentru REVELION Orchesta CIOLAC, Dans surprize, Cadouri In ultimul constau de mtmşort *­ refuzat propunerea Direcţiei Poşte*­lor de a se urca tarifele pentru poş­tă, telegraf şi telefon, un proporfie de 40 ori tarifele din 1916. De altfel şi bugetul pe 1925 a fost întocmit pe baza tarifelor actuale. Doctor i­­smirne specializat la Berlin SIFILIS, GENITO-URINAHE şi de piele tratamentul BLENORAGIEI nice şi SIFILISULUI Oia: acute, cronice şi comu­licaţiilor m­e,­lize 12-5 şi 5-8. Cal. Moşilor 77 gnoza sifilis­ulu­i precoce Uretroscopie, ultramicroscopie) ana (Colţ cu Bulv. Domniţei Mai mulţi ofiţeri superiori şi in­­fer­iori au fost trecu­ţi definitiv In­ corpul jandarmeriei, îndeplinind erudiţiile spre a îi confirmaţi in *a­cest corp. Teatru Eforia Compania c. Tinast Nassen şi seara P in’Aici Rev. de A. de Hertz şi Durstay­n JBelleiora emisa Jcutt­riuL.­­ JA' Casa Centrală a Improprietării a hotărît să treacă pe seama comu­nelor exploatarea privilegiilor p care le posedă unele moșii expropri­­e din Transilvania, privilegii cai constau în taxe asupra pescuitulu târgurilor, exploatarea nisipului si­ de pe domeniile acestor moşii. Avem onoare a Informa pe onor, noştri clienţi şi depozitari că pre­paratul nostru „DIANA FRANZ­BRANDWEIN“ nu are nevoie de nici o autorizaţie specială şi este liber a se vinde pretutindeni, con­form adresei Onor. Direcţiunii ge­nerale a serviciului sanitar No. 42971 din 21 Iulie 1914. „DIANA“ Soc. Anon. Rom. Direcţiunea generală c. f. r. a luat măsuri ca vagoanele ungureşti, in­­trate in ţară pentru a servi expor­tului spre Ungaria, conform unei convenţii speciale, să nu mai fie re­ţinute în ţară pentru trafic intern. Eforia spitalelor civile a obţinut credite suplimentare pe exerciţiul 1924 in sumă de patru, milioane 260 mii lei, pentru acoperirea chel­ni­cil­­or şi echilibrarea bugetului. Ministerul de război a primit de­misiile următorilor ofiţeri superiori: general de brigadă Scurtu D­iru, şe­ful serviciului sanitar al corpului III armată; colonel Rujinschi Gh, comandantul grupurilor de aviaţie de recunoaştere; m­edicul-maior So­­terius Friederich din reg. 41 artile­­rie. La şcoala politehnică din Bucu­reşti se găseşte vacantă o asistentă pe lângă cursurile de electro­tehnică Doritorii de a o ocupa vor înainta până la sfârşitul lunei ianuarie di­recţiei şcolii cererile cu memorii a­­rătănd titlurile, lucrările şi activi­tatea tehnică şi ştiinţifică desfăşu­rată. Farmaciile de servicii d­IN NOAPTEA DE 31 DECEMBRIE A. Alfanti, calea Griviţei 217 Dr. Voitinovici, calea Griviţei 104 La Cerb, cal. Victoriei 78. C Roşu, calea Moşilor 51. T. D. Vasiliu, str. Mihai Vodă 10 colţ cu Isvor, I. Valeriu, str. 11 Iunie 65. I. Stănescu, str. Traian 64—60 M. Vartolomeu, calea Dudeşti­i* Al B. Nicolescu, calea Şerban V­o­dă 157. V. Gresser calea Moşilor 298. I. Alexi. Şos. Ștefan cel Mare 24 V. Gheorghiu, strada Cază­rutei 05 REGELE

Next

/
Thumbnails
Contents