Dimineaţa, noiembrie 1926 (Anul 22, nr. 7159-7188)

1926-11-01 / nr. 7159

m­g. 2 FRUMUSEŢEA Şl FRĂGEZIMEA TINEREŢE! Se obţine şi se păstrează prin întrebuinţarea neîntrecutelor produse de parfuraerie APA DE COLONIE Parfum , Săpun tie Toaletă Pudra Crema Bouquet d’Origan Bouquet Chypre OH. DUPRE Feriţivî dt* imitatiuni Ultimele perfecţiuni - Preturi convenabile PLACI Marca „VOCEA STĂPÂNULUI» Dansuri moderne cântate de: Savoy Orpheans, Whiteman, Jack Hyl­ton, Quarieiul Reve­­ders, Marek Weber, etc. Maréle Magazin de Muz'cá FURHISORUL CUR'ffcl REGALE - București, Galea Victoria­ No. 44 — Artistice cântate de: Fleta, Cârtise, Tatta Sphipa, Batis­ini, GaIV Curci, etc. B fCF/0Tl AT BO­G­ATA EXPOZITIE DIN TARA HM Cele mai Indicate .ARGÎMTARIE rTAC4f1URI DE­ MASA’ LDEPOZITULFABRICEI dei M­­aRGINTARI& din PFORZHEIM «A \STR. SELAR!­15, ETAJ F-TEL 67/05^| i PRETURILE CELE MAI REDUSEl FFIMD DIRECT PRIMA SURSA \ ^(DEPOZIT DE FABRICA)! «5»s goffiBsasrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm­ SOBE ORIGINALE „SO 3119” BRUXELLES M­A s I \T­1 DE n r n £ IV* BUCĂTARI­E ,-1t %3 £ U £ K Darmstadt pmailate a!b ii neg SOBE da ÎNCĂLZIT” t.U PETROL LA MAGAZINELE J. WAPPNER BUCUREȘTI - CENT ALA CALEA VICTORIEI, 80 tb URS­A LA­­ IH, LIPSCANI 49 Prelucraşi prin maşini pentru perne de dormit şi Lei 75 kgr. pentru perniţe de divane, vinde Eugeniu Benoni, Calea Moşilor 88 A tentrine Nu cumpăraţi Haine bărbăte,ti­gara şi de comandă, paltoane, pardesiuri, raglane, hăinuţe de copii, haine de pieie cu şi tară hană, cli­ente haine de damă şi de pluş, mantale de caucinc, tulprintabile diferite şipoi câdiuii şi că­ciuli de Basarabia, postavuri Ser şi Prezident negru şi cuioţi, mandatin negru, jambiere, diferite furnituri e cro­torie,, diferite cupoane mari pen­tru costume, pla­toane şi de munuri, pană­ nu viritaţi depozitin mau tis aes­­facera In detail şi en gros din Calea Radiavul No. 1 27, (tort in Str. Sf. Ion Nou 2) unde găsiţi toate la preţuri ce desfid ori­ce concurenţă ZALMAN LUPU soar. 17.5 Cum a fost timpul ieri variabil, mai mult acoperit în nord, unde pe alocuri plouă (Baia Mare)* Vântul bate potrivit din regiunea nord-vestică şi sud­­vestică, mai puternic în nord- estul ţării. La Bucureşti-Filaret, orele 8 a. m. — Presiunea atmosferei 763 mm. Temperatura 10 gr. Umidi­tatea 67 la sută* Corul puţin ner­vos şi vântul de la WSW cu 3 m­ps. Temp* maximă de ori 17 gr. Temp, minimă de azi noapte 7 grade. Timpul probabil dela 30 —31 Oct., orele 13­ — Cerul va fi aco­­perit şi pe alocuri vor cădea u­­şoare precipitaţiuni cu deosebire în nordul ţării. Vânt slab din­spre vest şi sud-vest. Tempera­m­­. la Craiova (numai în Oltenia . turile vor continua să crească temperaturile sunt ceva mai sco- simţitor în sud şi est şi se vor borîte ca în restul ţării Cerul e »menţine ridicate în vestul ţării* Spectacolele zilei Programul pentru azi Duminică BUCUREŞTI: Institutul electro-tech- KOENIGSBERG, 2 kw., 463 m., 7,20 nlc. (tel. 10/46), 0,025 kw., 280 m.: End Boala somnului, conferinţă; 8. „Len­­siuni Joi şi Sâmbătă de la orele 9 seara, ora“, conferinţă; 9. „Königin von Laboratorul de căldură şi electricitate, Naschmarkt“, operetă in 3 acte. La (tel. 78/30), 0,025 kw., 600 m.: Emisiuni fine ştiri, sport, de probă. LONDRA, 2,5 kw., 365 m­: 6,30—S. BERLIN, 9 kw., 500 m.: 5,30—G: Concert de balade; 7,30: Piesă de tea-Concert de după masă; 7,15: Conferin- hm; 9,55: „Liga de Ypres ,conferinţă tă: Mame sănătoase şi copii volnici; 11,15: Concert şi cântece: Beethoven; 8,05: Conferinţă asupra unei călătorii Coriolan; Mozart: Simfonia 5; O-na prin Sahara: 9,80: Reformaţiunea — Horn* Coacerea cireşelor; Wright. Pro­­serbare cu muzică religioasă: 11,30— cesiunea umbrelor. Dansul prerotului 1,80: Muzică de dans,­­ la lute. Carey: April; Quitter: April 1 Massenet: Werter. MILANO, 1,5 kw., 320 m­: 5,35—6,35: Jazzband; 8,40: Știri: 10: Quintet; 12— 12,30: Jazzband. FRAGA, 5 kw., 368 m.: 6—7: Con­c . 0­o­n­­­cert de după amiază; 7: Emisiune ger BRUEN, 1 kw., 521 m.: 8: Concert 9: Concert; 11: Știri, de orchestră, 9,30: „Salonul Primare- ROMA, 3 kw., 425 m : 6—6,30: Jazz sei“, piesă radiofonică de la Teatrul Na­­band­a 45: Seară dedicata lui Puccini­ţional. La fine ştiri-­­ 11.53: Ştiri. BUDAPESTA, 2 kw., 560 m.: 6: Mu- VARŞOVIA, 1,5 kw., 480 m.: 6,30— zică de lăutari; 6,45: Plăci de gramofon;­­ 6,55: Concert popular; 7—7,25: Istoria 9: Cântece ungureşti. Poloniei: 7,30—7,55: Literatură polone-BRESLAU, 9 kw„ 418 m.: 5—6,30: * ză; 7,55—8,05: Diverse; 8,05—8,25 : Concert al orchestrei naţionale ruse de : Chestiuni economice; 8,30—10: Concert balalaică; 6,30—7,15: Lectură; 7,15—8: 1 popular. BERNA, 6 kw., 435 m.: 4,30—6,30 : Concert de orchestră;­ 9,05—10,50: Cân­tăreața de operă Rose Rosner, orches­tra; 10,50: știri: 11,05—11,30: Or­chestră. Concert de harmoniu; 9: Seară popu­lară; 11: Știri splrt; 11,30—1: Muzica de dans din Berlin. FRANKFURT, 9 kw., 470 m.: 5—6: Ora copiilor: Basme; 6—7: Concert:­­ Muzică de operă; 9—9,30: Nuvelă de Franz Kafka; 9,30: Chansonete cântate de Rest Langer, acompaniată de arch.; 1,30—1,30: Muzica de dans din Berlin. VIENA, 10 kw., 531 m.: 6: Concert al capelei Stiving; 7,10: Muzică de ca­meră; 8 30: Opereta „Fetiţa olandeză" de Kalman. ZAGREB, 0,350 kw., 350 m.; 9: Con­ferinţă; 9,15: Muzică veselă şi de dans; 10,45: Ştiri. ZURICH, 1kw., 513 m­.; 6,80: Pre­dică; 9: Cor şi orchestră; 10,50: Ştiri. Programul pentru Luni 1 Dcembrie BUCUREŞTI: Institutul electro-tech-­­ MILANO, 1,5 kw., 320 m.: 5,35: Jazz nrc, (tel. 10/46), 0,025 kw., 280 m.: Emi- I band; 6,35: Cântece de copil; 10: Cen­siuni Joi şi Sâmbătă de la orele 9 seara; I certe de muzică uşoară; Varieteu, pre- Laboratorul de căldură şi electricitate, să teatrală; Muzică militară, (tel. 78/30), 0,025 kw., 600 m.: Emisiuni FRAGA, 5 kw., 368 m : 6—7: Con de probă, cert de după amiază; 9: Seară franceză. BERLIN, 9 kw., 504 m.: 5,30: Nu- Recitări și muzică de autori francezi rele; 6—7: Romanticul; 9: Oratoriu­l: Știri. „Paradis et Peri“ de Schuhmann; 11,30 ROMA, 3 kw., 425 m.: 6,15: Concert —1,30: Muzică de dans. Orchestra de după amiazi; 8,30: Ştiri; 10: Re EUf. transmitere dintr’un teatru. BERNA, 6 kw., 435 m.: 5: Concert VARŞOVIA, 15 kw., 480 m.: 6: Con . „„„hJ.’vS- a am rnnfeHnts- 9- B»H. fernţa despre sport şi higienă; 6,30 de orchestră; 8,30: Conferinţă; 9: Reci­tări; 9,50: Concert de vioară; 11,05: Concert de orchestră. BRUEN, 1 kW., 521 m­.: 8: Concert şi recitări; 9,30: Concert al capelei re­gimentului 43 inf La fine ştiri. BUDAPESTA, 2 kw, 560 m.: Emite numai înainte de masă. BRESLAU, 9 kw­, 418 m.: 5,30: Con-' cert; 7: Conferinţă despre Dostojewsky; Istoria lumii; 7,50: Concert de pian; 8,30: Despre 10,15: Ştiri. ZURICH, 1 kw., 513 m.: 5: Concert din salonul de cură; 6,30: Revista căr­ţilor; 9: Concert din sala de concerte. cartoll; 9: Selecţiuni din opere şi ope­rete; 10,30: Conferinţe. FRANKFURT, 9 kw­, 470 m.: 6,45: Lectură; 7,45: Engleza; 8,45: Bucăţi de literatură engleză; 8,30: Concert. KOENGISBERG, 2 kw., 463 m. : 6,35: Călătoria fără riscuri; 8,15: Viaţa VIENA şi relativitatea; 9: Concert de orchestră şi cântăreţi de operă. 1 1,511 «­*«20- indispoziţiei tenorului LONDRA, 25 ,kw., 365 m.: 6,15: Grozăvescu, reprezentația operei „Re­.,Napoleon III“; :6,30: Muzică de dans, gina din Saba“ care urma să aibă Ioc­ulÎridl 5de SoâÎMtfă*rhll A^rctopin!1^- Vl'eli 29 °^t-­ nu B’a mai da‘,„ iar iu nata pentru pianoforte, 12,16—1* va­ schimb s’a dat opera „Tiefland“, care r)et»U- ‘ stlşi ăp»­* d® v]^®* Ort.; S-tii Anost. Stehle şi Amplie nat. St. Quentin isr., 23 hesvan 5687 Rus. soar. 6.51 Situaţia atmosferică in Europa, orele 9 a. m. Situaţinea atmo­sferei se menţine aproape ne­schimbată. Temperaturile au cre­scut simţitor în sudul şi centrul continentului, fiind cuprinse In­tre 20 gr­ la Ancona (Italia) şi mi­nus 8 gr. în nordul Rusiei. Pre­­cipitaţiuni au căzut în v­estul şi centrul Europei şi în jumătatea nordică a Rusiei­ In România, orele 8 a. m. — Faţă de zilele precedente timpul s’a încălzit simţitor în toată ţara, mai ales în jumătatea nor­dică (cu 10—18 gr.) în timp ce presiunea atmosferei în scădere numai în nord şi est, variază în­tre 765 mm. la Craiova, 754 mm. la Cernăuţi; temperaturile sunt­ cuprinse între 21 gr­ la Cluj şi 4 TEATRUL NAŢIONAL. — Matineu : Faust; seara: Secretul lui Poli­­chine­le. OPERA ROMANA. — Matineu: La manevre şi Zâna păpuşilor; seara: Boris­ Godunov. TEATRUL REGINA MARIA. — Povestea lupului. TEATRUL MIC. — Matineu şi seara Fracul. T1" * "’’RUL FANTASIO 'fost Alb*»!" bra). — Matineu: Micul ’lord; seara : Ofiţerul de gardă. TEATRUL CENTRAL. . ..200.000“ TEATRUL POPULAR. — Matineu : Ciufulici ; seara : Funcţonarul de la domenii. TEATRUL EFORIA.—Matiném Bar- Kochba; seara: Sulamita. CINEMA FRASCATI. — Molly-Ira­­ne-Marry . Trei fetiţe de la Balet CINEMA LTPSCANL _ Castelana Libanului CINEMA CAPITOL.- Vulturul Ne­­gru cu Rudolph Valentino si Vil­ma Binky. CINEMA MARIO­ARA VOICULESCU — Orfanul circului, dramă in 10 acte cu Andre, Nox Charles Va­nel. Tramer, Susy Vernon, Micul Langlais. - - R­ADIO Don X, cu CINEMA VLAICU,­­Douglas Fairbanks. CINEMA BULEVARD PALACE. -Bisect în ..Vagabonzii Parisului". CINEMA GLORIA. — Nitchevo cu Charles Vannel. CINEMA LUX. - Budha. CINEMA MODEL. - Harry Piei în „Pierrotul Negru” 8 acte și .,In­mormântarea lui Rudolph Va­lentino". CINEMA VOLTA BUZESTI _ Tra­gedia întunericului, cu Ronald Colman și Vilma Banky. CINEMA MAPCONI. — Belache. CINEMA ROMA. — „El“ Intre cer şi pământ, 7 acte şi Drag-Harlan cu Wiliam Farum. CINEMA EDISON. _ „Bastardul“ opera complectă şi trupa Buclă­şeanu CINEMA JUPITER. _ Mizerabilii de Victor Hugo, seria II. CINEMA PARIS. (Calea Rahovei„- Dunărea Albastră“ cu Lya Mar­in şi Harry T­iedicke. CINEMA RAHOVA.­­ Kiki, cu Norma Talmadge, şi Ronald Col­man CINEMA AMERICAN. — „Văduva Veselă“ cu May Muray şi John I Gilbert (Opera­­complecţii). ATENŢIUNE Amatori de radio. Ce cereţi de la a­­paratele Dvs? Recepţie puternică, cla­ritate de voce şi redarea exactă a con­certelor şi convorbirilor. Numai prin lămpi radio-Tungsu- puteţi obţine toate acestea. Concert popular; 9,30: Selecţiuni de o­peră-VIENA, 10 kw., 531 m.: 5: Concert al orchestrei Gangelberger; 7,10: Mu­zică de cameră. Trio de Horn-Oboe-Pian 8,30 : Opera : „Evanghelistul“, de Kreuzl. ZAGREB, 0,350 kw., 350 m.: 8,45, 9. Muzică de cameră. Ziarul „Lupta“ a fost confis­cată la T* mir,«­­ara pentru a 15-a oară. Se crede că micie timbre po­ştale vor fi puse in circulaţie la 1 ianuarie 1927._____ Sanăîăţi de Binefacere “ ^ E C a E, *i­­ , s*. pentru Baluri, ICatiacuri şi Ceaiuri densoute, nunţi, banchete, scaieuri, cu meniul ceatplect, pentru cancerle, festivele, conferinţe, întruniri, ete., ete.. Solemnele Sindicatului Ziarişti­lor b­iu! Caro! 7, complect renovate informaţiuni zilnice 11—1 dimineaţa 5—7 d. a. — Nouile tarife V. T. T, care ur­mează să intre în vigoare la 1 iab­­nuarie, vor fi supuse zilele acestea discutiunii consiliului consultativ al comunicaţiilor. Novile tarife sunt calculate pe ba ■ă aur. .4 pare ! ,s80SâF VISĂTORUL“ Intre Mozaism şi Creşti­­stissf? de Israel ZangwiU Ustdle ? Câzsel ? B. Lupu foar­te Paris-Chic roagă soiata sa caputolă precem rudele prietenii şi cunoscuţii ar onora cu prezenţa la desch­derea magazinului cu „Rlepenta“ din buiv. Elisabeta care va avea loc Marţi 2.XL923, orele 8 dim. Acordându-se creditele necesare pentru plata sporurilor, medicilor sanitari, ministerul sănătăţii a înce­put sâ trimită medicilor primari de j­udeţe fondurile necesare pentru a­­hitarea acestor sporuri rămase,nea­­chitate dela 1 Iulie 1926. S’a deschis, In Str. Lipscani 12 alături de banca de Praga , 55 1*' (fost în str. Karagheorghevici ?! şi pentru reclamă vinde numai 12 zile tot asortimentul de STOFE AB­SOLUT IN COST A apărut No. 31 (anul 11) din Importanta publicaţiune juridică •PANDECTELE SĂPTĂMÂNALE“ de sub direcţia d-na C. Hamangiu, consilier la Casaţie. Cuprinde un bogat material de­­jurisprudenţă re­centă, toată adnotată cu preceden­te jurisprudenţîale. No. 32 va apare la 7 Noembrie 1926. ŞCOALA OF PANS a profesori­lor Willy & Simion s’a redeschis tot in Saloanele Sindicatului Ziariş­tilor, bulev. Carp! No. 7. Cursuri selecţionate ziua §1 seara. Lecţîuni -»articulare. Per­ frn student! si «li­teri reduceri. Informaturi și în­scrieri zilnic 11—1 și 4—9 seara. D. prof. dr. Ștefan Minovici va deschide cursul său de chimie or­ganică Miercuri 3 Noembrie, orele II a. m. la institutul de chimie Splaiul Magheru 2. r. E­REVICI s’a mutat In str. G-rel Bertheîot 34 Telefon 55/81 A A­PAR­UT, DUPĂ CE FUSESE CONFISCATA, revista politică, lite­rară, socială s­ub direcţiunea d-lui N. Baboeanu, cu un senzaţional material intere­sând învăţământul, literatura, arta ■ii politica. CEI­LŢI-O LA TOATE CHIOŞCU­­­IN­­E! Primim următoarele: Toţi debitorii in valută forte şi în special cei ce datoresc franci francezi, franci belgieni şi lire ster­­­line, sunt cu insistenţă rugaţi a se întruni la Camera de Comerţ Bu­cureşti, în ziua de Marti 2 Mo­embrie orele 8 jum. seara, fiind " discu­­tiune chestiuni ce-i interesează in cel mai înalt grad Corpurile negustorești constituite, Sfatul negustoresc, Sfatul economic, Blocul comercial, etc. sunt de ase­menea rugate a lua parte la această întrunire. Renumita Croitorie Segall, fostă în strada Academiei, reamintește onor. sale clientele, că în colabo­rare cu Segall-Fiul primeşte co­menzile în magazinul din st­mda Sf. Gheorghe Nou No. 10. Azi 31 Octombrie orele 9 dimi­neaţa va avea loc o mare întrunire publică în sala Dacia convocată de „Liga Chiriaşilor“ şi de toate orga­­nizaţiunile care au aderat la fron­tul de lupta a al chiriaşilor. Solemnitatea împroprietăririi cu loturi de rasă a invali­ilor vădu­velor­ din războii,­­demobilizaţilor şi funcţionarilor de Stut, judeţ şi r­om­â­nil, pe terenul numit ,,Dămăpoaia’’, situat pe şoseftua Bucureşti-Târgovi­­şte (prelungirea Căci Griviţa) la nord de hipodromul Băneasa, dinco­­lo de linia ferată Bucureşti-Constan­­ţa — va avea loc azi Dum­inic­ă 31 Octombrie 192­3, orele 11 dimineaţa. Asociaţie Rahirovici şi Schwartz cu sedicul în str. Stavropoleos No. 15 desfăcându-se da­ta dela de 15 Oct a. c., anmrala clientelă este anunţată pe ace­stă cp Ie că în vechiul Iaca» a rămas sumr­ A. Sch'­urr5? care v. căntn aă servească tot rşa de conş­tiinc­es ca şi mai înainte, lupându*» ai da acsiaș concurs ca până acum Femeia Beghina Feith. bolnavă tm nrcună ru o copilă a ci de cinci ani fiind lipsiţi de mijloace de trai zac in cea mai neagră mizerie Inimile­­caritabile sunt rugate a trimite obolul lor în strada Dragoş Vodă 17. Trancrurarea noului local „Iubirea de oameni ’ şi punerea pietrei fun­damentale a spitalului, vor avea loc Duminică 7 Noembrie a. c. ora 10 dim. în prezenţa autorităţilor, a do­natorilor, a colegiului medical şi a tuturor prietenilor „iubirei de oa-­ meni“.­ In seara acelei zile se va prăznii această inaugurare printr’un­ bal ,organizat de doamnele din comite­tul de patronaj, în vechiul local din str. Sfinților 65, specialist în Fonie Interne sî de eo­nii s’a imitat in str. Principatele­ Ibitte’,No. 33. Consult. 5—7 d. a. Telefon 5,9­65. D. profesor­ dr. Mezincescu va în­cepe, cursul de i­rienă pentru anul IV, in ziua de Miercuri 3 'Noembrie ora 3 p. m în amfiteatrul No. IV din Facultatea de medicină, și-l va continua, în fiecare Luni și Mier­curi, la aceiaş oră. A apărut. Tratamentul actual în SIFIT-TSU­L FPERVOS* Paten conferinte ttento la Clinica de ţipale nervoase a Facuită'iî de ’«Mediem­ă din Bucur»*’t! do dr. A. Un'4ov5''1 docent universitar. T*o vânzare la principalele li­brării d­in Capitală, preţul 40 lei. D. ministru Trancu-Iaşi în inspec­ţiile inopinate ce a făcut la diferite Case medicale ale Asigurărilor So­ciale constatând unele abateri — din fericire puţine — ale personalu­lui medical şi administrativ, roagă pe toţi asiguraţii ca prin scrisori să-i semnaleze orice neajunsuri fie­rari le va verifica personal, urmând să ia împotriva vinovaţilor măsuri­le cele mai severe. Azi Durrinică joacă în matineu şi seara D. profesor N. Iorga va deschide cursul de Istorie Universală Joi 4 Noembrie ora 6 d. a. în sala de con­ferinţe a Casei Şedatelor şi va con­tinua în fiecare .Toi şi Vineri la a­­ceeaş oră şi în acelaş loc până la re­deschiderea noului local al Facultă­ţii de­­Litere, tratând in continuare despre „Cărţile reprezentative din Forul Mediu". Lecţiile sunt publice. Expozitia permanenta de aparat de confort prin electricitate atrage* un îH­bito numeros la magazinul Thomson-Huston Academ­ei 39 Primim următoarele: Asociaţia titraţilor „Unirea“ a­­nunţă pentru Duminic­ă 31 Octom­brie ora 4 luni un ceai dansant cu producţiuni artistice şi un Jaszband excelent sub conducerea simpaticu­lui Petrică Moţoi Invitaţiunile se ridica dela sediul cercului şi sunt strict personale. AZI LA TEATRUL MIC MA­­1NEU si SEARA „FRACU­L“ în copatul dela 1 Noembrie echi­valentul francului aur la P. T. T. va fi micşorat dela 45 la 10 iei francul. Ob In frumos s tatul întrebuinţaţi iermuni la m­inim­on Luni încep la Asociaţia Creştină a Titretilor ,­ M. C. Al din strada Sălciilor 17, cursuri de limba france­zii pentru încetă­tor­­ şi înaintat!, pre­date de M-me Fournial şi M-lle Mit­­houard. Informaţii amănunţite se dau şi înscrieri se primesc oricând la aceeaşi adresă. cai m% MAI EFTIM CA ORI­CINE IN NOI fAURICA VE PERDUE SI Cl­VESmiRI KAHANES&SSSS Academia Artelor Decorative Str. Câmpineanu 17, a deschis cursurile sale de desen, pictură, legătorie ar­tistică, metal, batîk, sculptură în fildeș, composite etc. In sculptură archîtectură interiorului etc. înscri­eri se primesc zilnic. Expoziţia Academiei este deschi­­să în permanenţă. Azi, Duminică, la orele 5 p. m. va avea loc la liceul „Libros" din strada Mircea Vodă 20, o conferinţă (in­trarea gratuită despre „Limba uni­versală esperanto şi foloasele ei, iar cursul se­ral de două săptămâni în­cepe mâine. Luni, la orele 8 lunoi seara, la liceul Libros. Or. li Fromoviîz Faring cunoscut psiho-neurolog din Geneva, fost medic şef al clinicei Elveţiene al reluat consult, de psihologie medi­cale, boli nervoase şi interne. Tra­tam, spec. ideilor obsed. şi pornire rele prin autosugestie şi psihoana­­liza. Tratam,­rioa epilepsiei, astmei şi neuro-sifilisului. Frumoasa, 49. Tel. 28/78. Cons. 11—1 jum. şi 4—. Societatea de Chimie din Româ­nia va ţine şedinţă Miercuri 3 No­embrie orele 8 iuni. seara in localul Facultăţii de ştiinţe. D. prof. E. Ludwig: Cercetarea io­nilor de clor in amestecuri com­plexe de ioni. D. Neda Marinescu: Asupra solu­­ţiunilor ideale. Constanta de peria­­feră C. D.Baboianu: Zahărul din recent D. V. Zaharescu: Dare de seamă a congresului de la Palermo. Starea civilă NAŞTERI 28. MORŢI . Cati Kolo 62 ani, Alexan­dri D Stătescu 16 ani; Ştefan Io­nescu 65 ani; Mircea N Grigorescu 1 ani; Venera Paraschivescu 20 zile. Pa­rte Melnic 22 ani; Mihai Mâţu 22 ani; Maria Gh. Paul 69 ani, Teodora Căli­nescu 54 ani; Ana Zalfon 62 ani; Elena Mânuşi 7 luni, Lamb­ru V. Lovin 1 lună 8 zile, Marin Teoharie 3 luni, Dumitru M. Pragu 49 ani, Stanca Rădulescu 24 ani, Dumitru Popescu 40 ani, Carolina Ligi 55 ani, Petre Popescu 1 lună 21 zile, Const. Pantelimonescu 5 luni, Ioan Duceac 22 ani, ştefan Niţulescu 28 ani, Mihai Ioniţă 5 luni, Maria Preot D. Vasilescu 62 ani, Orodel Benghiu 31 ani, Stere I. Angliei 4 luni, Maria Drog­2 ani 6 luni, Ana Vecslor 8 ani, Con­stantin Stociosu 6 luni, Elea St- Teo­dosiţi 61 ai, Roza G. Fratta 53 ani, Con­stanţa Popescu 19 ani, Gheorghe La­zărescu 23 ani CASATORII : Jean Teodor Marangoi cu Stanca Savu; Dumitru Pavelesici cu Tudora Niculescu; Marin Bujoreanu cu Olimpia Munteanu; Froim Abramo­vici cu Mali Iancovici; Gheorghe M­ejea cu Arsene Harjiu; Iancu Schonfeld cu Toni Goldenberg; Cristian-Iulian Achinj cu Maria Zanek; Petre Niciovici cu Olga Dâmboviceanu; Dănică Grigorescu cu Vasilichia Stoica; Ioan Stănescu cu Agneta Demes; Nicolae Panait cu Gherghina Negoiţă; Vanghele Millo cu Florica Nauru; Moise Cioară cu Mal­vina Lupescu; Dan Petre cu Constan­tina Evdiumatopol; Dumitru Mihi cu Dumitru Ivaşcu; Constantin Pânzaru cu Elisabeta Peleş; Amza Mogoş cu A­le­xandrna Teodorescu; Dumitru Lascu cu Ludovica Lacatus; Constantin Aga­piade cu Ecaterina Prncu; Iosif Kies­ cu Rosalia Balazs; Ştefan Marin cu Elena Gheorghe; Dumitru Voicu cu Ana Petre; Radu M­irea cu Elisabeta Bă­lan; Vasile Trandafirescu cu Elisabeta Şerban; Costache Frăţilă cu Maria Ipetrescu, Jean Schmurer cu Bianca Confort, Gheorghe Barbu cu Floarea Mateescu, George Const Nicolau cu Constanța Verra, Vasile lonescu cu Ana Giozaan, Jean Scherch cu Susana Perlman, Dumitru Lefter cu Natalia Ionescu, Ion Lung­i cu Ioana Zătreanu Vasile Albu cu Margareta Buzoianu Nicolae Florea cu Lucreţia Buliga; Con­stantin Tom­a cu Sultana Badea; Mişu Petrovici cu Irena Miclescu; Teodor Consta­ntinescu cu Matilda Costachi; Ion Niculescu cu Ana Stoenescu-Ştiri Primim următoarele: Cercul de recrutare Bucureşti a­­duce la cunoştinţa ofiţerilor de re­zervă şi asimilaţilor de orice grad decoraţi cu ordinul Mihai Viteazul, că din înalt ordin sunt invitaţi a lua parte la prânzul de gală,­ ce va avea loc în Palatul Regal din Bucu­reşti, în ziua de 8 Noembrie 1926 orele 20. Ofiţerii de rezervă şi asimilaţii ce sunt decoraţi cu acest ordin şi au domiciliul în Bucureşti sunt rugaţi a se prezenta. Luni 1 Noembrie şi Marţi 2 Noembrie 1926 la reşedinţa Cercului, spre a lua cunoştinţă de ţi­nuta în care­ trebue să se prezinte şi pentru a fi trecuţi pe tabelul res­pectiv, în scopul de a se cunoaşte A. An­tanti, Calea Griviţei 217 I. Lo­zinca Calea Griviţei 104, V. Till­in­­ger şi O. Lascar, Calea Victoriei 78, C. Roşu Calea Moşilor 51, G Ber­ber, Bulevardul Carol 45, C. Mărgi­nean­u strada Academiei 2, 1. Vale­­riu str. II Iunie 65 M. Varzolotaeu, Calea Dudeşti 93, Al. B. Niculescu, Calea Şerban Vodă 157, I. Alexicu numărul celor ce vor lua parte, la1 str. Ștefan cel Mare 24, G. Gheor­­acest prânz. 1 ~1"~ c,-‘ ^ j ghiu str. Cazărmii 95, St- Panan­ea» llea Văcărești 222. * m o­t

Next

/
Thumbnails
Contents