Dimineaţa, februarie 1927 (Anul 23, nr. 7246-7272)

1927-02-02 / nr. 7246

I / t­f­Y­1 Cumpăraţi un Patheion­­ francez portativ DE DIMENSIUNE FOARTE REDUSA si . audlB'MB arfm’rabilă CEL MAI BUN *i CEL MAI EFTIft Vânzare în rate lunare în toată ţara Cele mai rezistente psalm­ace şi sa ir Primul si cai mai liias asortat Pj[j fj fjg u „PATHEF3HBL“ A?» • St t«.4 B-n-v*. £ju3 cJinSb /iwt €4. 'QeuJ-trt. , f<i"iin*| fiai**' r-U. L‘OuJkUin- um-'t^A-eJUth. 1 Soo # Dacă te-ai H spălat pe dinți cu DENT OL, nu ai fi fost fortat să-­i cumper dantura falsă cine te-a costali SCO franci. U£Nl ULUL iaua, pusta si pupai este un dentificiu foarte antiseptic având totodais si un parfum plin cele mai plăcute. Fiind făcut d­ia lucrările lui Pasteur el distruge toţi microbii răi du gurfi, împiedică şi vindică sigur caria din filei in puţine zile, di­n albeaţi strălucitoare şi distruge tau­rul. El lasă gurei o senzaţie răcoroasă delicioasa si persistenta. Acţiunea la antiseptica contra imtrohn­ei se prelungeşte In gura cel pu­ţin 24 ora. Pus pur pe vata el calmează la moment cele mai violente dureri de dinţi DEMV­OLUL se găseşte in toate casele bune ce vând parfumerii şi in toate imacule importante. La orator E. VAILLANT S CSs. Bucureşti Birourile: Str. Români No. 120d (cult cu Precupeţii Vechi No. 1) . Tpieton 71 şi FETTERS LIMITED MOTOARE DE MOTORINA Condiţiunila de in plată cele mai avantagioase Moşilor No. 81, Bucureşti FAIA,1IA, PORŢElANURI, OLARIE SMALŢ TUITA şi tot feiul de ARTICOLE de MENAJ pentru Seton. Preţuri foarte comranabile I1IS SIE CS Q I î*k — EN. Gaos - oUCURESTI -lULilUO |\nMIW Str SH . 'or. Nou17 Tolaîoo 59­63 STICLĂRIE Cumpăraţi culorile iftE I li iii II? b n s ti ij 5 Bucureşt®, Strada Caragiale No. 39 Telefon 74.18 Cu ocazia începerei campaniei de lucrări, anunţă că se an­­gajează cu construcţiuni de case, cu minimum de cost, în cele mai bune condiţiuni de soli­citare şi confo­rt mextern. La cerere execută şi planurile de construcţie după toate ce­rinţele moderne, putând face în acest caz şi angajamente cu preţ forfetar, oferind avantajul de a avea toată siguranţa în ce priveşte costul dinainte stabilit al clădirii. Ras. soar. 7.35 Ap. soar. 17.2í Cum a fost timpul ori Programul pentru Duminică BUCUREŞTI: Institutul Electro- Concertul din Mabel Arch. Pavilion; Technic relei. (10-14.6) 0.25 kw. 280 m, 7.15: Ora copiilor; 8. Muzică de dans; BERLIN, 10 kw. 484 m.; Ora 5-Bu­­g 15: Bazele muzicei: Sonate de Mo-orchestra Ette; 7.15:­­ora cărţilor; 7.40: introducere la opera „Mister­singer“; 8.05: Omul şi munca; 0.30: Cântul. Rich. Strauss; 10: Varietăţi: orchestră, canto,de mandolină. BRESLAU, 10 kw. 322 m. — Ora 5.45: Concert; 8: cmn de engleză; 8.40: istorisire de Wells; 9: Beetho­ven; comemorare, muzică de came­ră. quartett ou. 18 N 3 D. Dur, qu­­artett 59 N. 1 F. Dur, Streichquar­tett op 74 Es-Dur (Harfă). BRNO (BRUENN) 3 kw. 444 m. — Ora 6.40: femenine; 7: Cerul in Fe­bruarie;--7.40: curs de engleză; 8: muzică de cameră; 9: Humor; 9.30: Aida" operă de Verdi; 10: lectură dintr’o carte radiotechnică. ZAGREB, 0.35 kw. 310 m. — Ora 8.45: ora agricolă; 9: curs de espe­ranto; 9.15: criserie despre Franţa; 9.30: cântece şi arii; 11: Eventual re­transmitere­a de staţiuni strâine. BUDAPESTA, 1,5 kw. 325 m. — Ora 6.02: Concert al orchestrei de cameră a operei ungare; 7: Conferin­­ţă juridică; 8: Retransmitere de la o­­peră. La fine muzică de ţigani. FRANKFURT, 9 kw. 428 m. — Ora 5.30: Concert: Din operele lui Leo Vall; 645; Ora lecturei; 7.45: Cunoaş­terea operelor de artă; 8.15: Curs de engleză; 9,15: Din scrierile lui Raoul Auernhemor; 10,15: Concert simfo­nic apoi retransmitere de staţiuni străine. LEIPZIG, 4 kw. 368 m. — Ora 5,30: Concert: Selecţi­uni din opere şi o­­perete; 8.30: Cântece celebre în di­ferite variaţii; 9.15: Concert simfo­nic; 11.15: Muzică de dans. PETIT PARISIEN 0.5 kw. 341 m.— Ora 10,30: Concert; Rousseau. Pro­log la Berenice Pierne muzică de balet; Debussy: Reverie; Massenet: din ..Cherubin"; Fevrier: din „Gis­­monda" Gounaud: Marșul din suite de orchestră N. 2; Carpentier: Sere­nadă. KOENIGSBERG 1.5 kw. 303 m. — Ora 5: Istorisiri de Wuestendorfer 5 30: Concert; 7 10: Concert de orgă cu canari; 9: Cântece vechi; 10: E­­poca eroică; 10 30—12: Muzică ușoa­ră zartă; 9 25: Chestiuni externe; 9.45: Veselie; 10.45: 4 cântece pentru te­nor; 11.35: Muzică cehoslovacă; 12-30­­: Retransmitere de la operă; MILANO, 1.5 kw, 316 tn — Orele 5.30- Jazzband; 1045: „Mefistofele“ seleetiuni; 11.30—12: Jazzband. PRAHA (Praga) 5 kw, 349 m. — O­­rele 5 30: Plăci de gramofon; 6.45: O­­ra copiilor; 7.35: Emisiune germană; 9: „Directorul comediei" operetă co­mică de Schneider; 10: Muzică de or­­chestră. ROMA, 3 kw. 149 m. — Orele 6.15: Concert; 1: Retransmiterea din tea­tru. STUTGART, 10 kw. 350 m. —Orele 5.15: Concert; 7.15: Cultul frumosu­lui, odatâ și acum; 7.45 Telegrafia Morse; 9: Schwarz waidmadel“ oper­­retă în 3 acte de Neidhart. Muzică de Jesse I. TOULOUSE, 3 kw, 330 m. — Orele 10.30: Ora de dramă; 12.30: Progra­mul viitor. VARŞOVIA, 10 kw., 1015 m. Orele 5.45: Anglia şi Polonia; 615: Concert vocal şi de orchestră; 7.40: Diverse; 8: Roma în epoca Cesarilor; 9.30: Muzică de cameră Haydn: Quartett D. Dur; Mozart: Quintett. VIENA, 7 kw., 517 m. — Orele 5-15: Concert; Selecţiuni din operele lui Wagner; 6.45: Muzică de cameră; 8.10: Esperanto; 8.30: Curs de en­gleză; 905: Concert al virtuosului Vasa Prihoda. LANGENBERG, 60 kw, 469 m. — Orele 5.30: Cântece vesele cu acom­paniament de pian; 8.15: Opinia pu­blică în America; 9: Instalaţia postu­­lui Langenberg; 9.30: Concert simfo­nie. LONDRA. 3 kw, 301 t. « Orele 6: Ort. Sf. Mucenic Trifon Gat.: St. Sever Isr.: 29 Serat 56970 EMAT1UM1 MB» « Situaţiunea atmosferică in Eur­o­pa. orele 9 a. m. — Situaţiunea at­mosferei se menţine rar şi in zi­le­ie precedente caracterizându-se prin­tre vastă zonă depresionară cu­prinzând jumătat­ei nord-estiert a continentului şi un regim de mare presiune în rest. Tempe­râturile au scăzut în centrul şi nordul conti­nentului fiind dup. insa azi intre min­us 16 gr­­la flap­iranda (Peninsula Scandinavică) şi plus 10 — 12 , în sudul Italiei şi Greciei. Precipi­taţuni au căzut în centrul continen­tului foarte abundente in Iugosla­via şi Bulgaria iar în Rusia, pe a­­locuri. IN ROMANIA, orele 8 a. m. — In cu­mul ultimilor 24 ore, timpul a fost frumos, cu cerul variabil mai mult senin, dimineaţa şi seara cea­ţă, in timp ce vântul e aproape calm din direcţiuni diferite. Tem­peratura a scăzut simţitor in în­treaga ţară cu excepţia litoralului -n­ R''n’ eunrinse între plus 2 Greşala TEATRUL NAŢIONAL. — lui D-zeu. OPERA ROMANA.— Boris Godunov. Moartea civilă. TEATRUL REGINA MARIA. — Berg-o­p-Zoom. TEATRUL MIC. — Prostul. TEATRUL FANTASIO.—Azais. TEATRUL POPULAR. — Festival Liga Culturală. TEATRUL EFORIA.— Vivat. TEATRUL CENTRAL.­­ O nuntă la țară. TEATRUL BARAŞEUM. — Fetița dulce cu Dina Koenig. CINEMA FRASCATI.—Mauprat de ,George Sand cu Sandra Millova­­novna. CINEMA VOTCU­I­ESCU. — Maciste in Haremul Şeicului. CINEMA PA THE LIPSCANI.­­ Vreau să devin artistă de cinema du Coleen Moore. CINEMA SELECT CENTRAL. — Charlot în viaţă de Câine şi Ha­­ro­d l.Joyd în El şi Soarta. CINEMA LUX. — Michel Strogoff cu Ivan Mosjoukine. CINEMA CAPITOL: D-nii de la Fo­lie Bergeres cu Josephine Baker. CINEMA BULEVARD PALACK - Chariot în „Viaţa de câine" şi Ha­rold T.'ord în ..El şi soacra" CINEMA VI.­AI­CU. — Pat şi Patha­­con contrabandişti. CINEMA MARCONI. — Cruciada de­ RADIO gr. pe litoral şi minus 8 — 16 gr. în nord şi nord-est. Presiunea at­mosferei e in scădere fată de eri dimineaţa şi e cupri­gsă azi Intre 767 mm. la Giurgiu şi 762 mm. la Galaţi» Precipitat iutii nu s‘au semnalat ni­că­eri. La Bucureşli-Filaret, orele 8 a­ni — Presiunea atmosferei 705 mm temperatura minus 11 gr. Umidita­tea 90 la sută. Cerul acoperit, cea­ţă, cu tendinţa de înseninare. Temp. maximă’ d­e Azi noapte minus 12 gr. Vântul dela WSW cu 2 mps. Timpul probabil dela 31—1 Fe­bruarie, orele 13. — In nord-vestul ţării cerul se va acoperi şi va să­dea uşoară zăpadă. Temperaturile in creştere. In restul ţării timp fru­mos cu cerul senin in cea mai ma­re parte a zilei afară de dimineaţa când va fi ceaţă Vânt slab d­e sec­torul vestic ii temperaturile staţio­nare­ meilor, cu Harry Liedtke şi trupa Iulian Costin şi tenorul Ştefăne­­scu. CINEMA GLORIA. — La Femme Nue (Modelull în in acte cu Pe­­trovitch și Nita Naldi. CINEMA MODEL. - Controlorul din vagonul de dormit cu Harry Liedt­ke și Mateh­ul de box Dempsey- Tuney. . CINEMA VOLTA­ BUZEȘTI— Pari­­da cea mare, cu John Gilbert 10 acte. CINEMA ROMA.— Sânge de tigru, 7 acte, Danii tatăl orfanilor, 6 acte şi o comedie. CINEMA PARIS. — Ducesa de la Moulin Rouge cu Mady Cristians şi Livio Pavanelli. CINEMA. ATENEUL GOLESCU. — „Ovreiul polonez" cu Frank Kee­nan şi o comedie In 3 acte. CINEMA EDISON.— „Inimă de Sal­­timbîtric”, o comedie şi trupa lui Tom­o­sianu CINEMA RAHOVA.— Studentul din Praga CINEMA AMERICAN. — La femme Nue ^Modelul­ cu Petrovitch şi Ni­ta Naldi. CINEMA JUPITER. — „Fata Pădu­rarului" cu­ Li­a Marra şi Harry Liedke" acompaniat de corul d-lui Corfescu. CINEMA TRIUMF.— Borocco şi o co­medie. Technîceşte este posibil să re­cepţionaţi cu un aparat cu 3 lămpi toate posturile europene. Astfel de aparate sunt aparatele Tungsram- Western , de vânzare oriunde. Radiofonia ia în Cehoslovacia un avânt din ce în ce mai mare. Există până acum 3 mari staţiuni: Praga 5 kw., Brünn 5 kw, Straşnice 5 kw. şi una mai mică Bratislava de jum kw. Prin îngrijirea administraţiei poştalo, toate staţiunile vor fi legate între ele prin fire telegrafice pentru a servi la retransmiteri.­­Numărul amatorilor abonaţi era la începutul anului 1927 la 170.000 şi e mereu în creştere. Proectul de reformă al învăţă­mântului secundar, căruia i s-au adus unele modificări de amănunt cerute de „Asociaţia profesorilor secundari“, a fost trimis azi dimi­neaţă la consiliul legislativ. Primim următoarele: Inginerii agronomi din Moldova în­tregită, proveniţi de la Herăstrău, Cluj, Iaşi şi şcolile superioare diri­strft infitae, sunt invitaţi să-şi trimea­­tă adesiunea şi adresa d-lu­i V. Na­­zarie inginer agronom, Camera agri­colă Iaşi. Aceasta în vederea organizării „A­soiraţiei inginerilor agronomi“ de sub preşedinţia d-lui profesor uni­­verstar Agricola Cardaş, precum şi în vederea pregătirii lucrărilor de participare la congresul general al agronomilor. D. N. V. NI­COL­AU, din Focşani, a citit aparat un automobil RENAULT­­ CV de la Soc. Gift. CHIS­­TEA & Co. Meseriaşii de încălţăminte din Ca­pitală, întruniţi in sala „Locomoti­va" din calea 1or­iviţei, au votat un memoriu pe care l-au prezentat mi­nistrului de industrie şi comerţ. Titularul acestui­ minister a pro­mis delegaţiei că va aduce in consi­liul de miniştri chestiunea opririi importului încălţămintei şi liberul import al boxului.­ A apărut No­­dl „Săptămână Poliţei“ sub direcţia d-lui C. Argetoianu, cu următorul sumar: Plecarea Ducelui de Alba, C. Ar­­getoianu; Reforma învăţământului secundar, Vir.; Problemele conso­lidării, S. Bayer; Expedientul vo­luntar, M. Germani; Săptămâna parlamentară, Al. R.; însemnări, D. La toate chioşcurile. Lei 6. Marţi 1 Februarie, Cercul de stu­dii al partidului naţional de sub preşedinţia d-lui profesor N. Iorea, va ţine şedinţă. Va vorbi d. avocat George Vladimír Neter, despre noul proect de organizare judiciară La reprezentaţia de aseară a Com­­paniei de Operete de la „Baraşeum“, de Iacob K­a­lieh soţul cunoscutei ar­tiste Maly Picon şi directorul dein „Second Are Theatre New-York", a felicitat direcţiunea Goldenberg şi Segall pentru spectacolul realizat şi a promis că va juca în curând cu Maly Picon in Capitală, in ansam­blul de la „Baraşeum". Primim următoarele: Absolvenţii şcoalelor practice de comerţ ale ministerului Muncii, sunt cu insistenţă rugaţi să ia par­ia la consfătuirea ce va avea loc in seara zilei de 1 Februarie a. crt. orele 6 în localul şcoalei „Cultura" din str. dr Ciru Iliescu No. 11 bis fost Sborului) unde se va discuta între altele şi chestiunea admiterei noastre în şcolile superioare de co­merţ serale. De numărul absolvenţilor cari vor lua parte depinde viitorul nos­tru în general. Teatru BARAŞEUM Direcţiunea Goldenberg - Segall Compania de opereta in frunte cu DINA KOENIG Marţi 1 Februarie 1927 WO SE­LLI KRICHSTI operetă comică în 3 acte comicul ZELNIKE­R în rolul titular Comitetul U. F. I. aduce la cuno­ştinţă că ultimul ceai dansant in folosul orfelinatului din str. Italia­nă va avea loc Duminică 6 Februa­rie in saloanele sindicatului Ziariş lor. cpl.iilon Jazzband dela orele 5 până la 2 noaptea. Pălării de Mătase, modele exclu­sive Parisime, vinde ..PICA" Carol 70 etaj. Ascensor, (intrarea sii Căldăraș). D. general Mircescu ministrul de război va pleca Duminică la Sinaia pentru a asista la­ concursurile de ,Sky*‘ ale regimentelor Vânători de munte. Teatral K FOR IA AstSzi marele succes VIVAT Rev. de Vladoianu şi Rodan Asociaţia generală a corpului di­dactic agricol din România va ţine adunare generală la 18 Februarie, orele 9 dim în localul soc. „Progre­sul silvic“ din B-dul I. C. Brătianu 57 bis. La ordinea zilei: darea de seamă a comitetului asupra activităţei, raportul cenzorilor, aprobarea bu­getului pe anul 1927 şi alegerea de membrii. Astăzi Marţi 1 Februarie a. c. „Junimea Medicală" îşi inaugurea­ză ciclul de şezători ştiinţifice. . Va vorbi d. prof. dr. Ibarhon în sala de marmoră a Fundaţiei „M. şi H. Schuller, str. Sf. Ion­ Nou 45 la orele 9 seara : „Asupra mecanismului general fenomenelor vieţii“. APftRE IH VOLUM „PATIMA IUBIRII“ de RAEIKDRANAÎH IAB0RÍ La â Februarie se va face încorpo­rarea confidentului 1927. Cercurile de re­­rulare şi comandamentele d­e ţa­r au primit toate ordinele necesare. D. consilier de la Curtea de apel Galaţi, I. Licul, a fost, numit din nou, pe trei ani membru al tribu­nalului maritim din Galaţi. In „LECTURA, — Floarea lite­­raturilor străine“, in ultimul număr (103) a apărut „HANUL VRĂJI­TOARELOR“, o puternică nirelă­­aventură, plină de fiorul teroarei, de Joseph Conrad, unul din cei mai de frunte romancieri ai Angliei. La chioşcuri şi librari. ASTA SEARA La TEATRUL MIC PROSTUL , cu MIŞU FOTINO D. Meissner, ministrul lucrărilor publice, s a m­aţicat ori în Capitală venind de la Bârlad. Ministerul muncii fiind informat că anumite persoane se prezintă pe la diferite întreprinderi comerciale şi industriale dându-se drept in­spectori ai muncii, fără a avea a­ceasta calitate, aducem la cunoştin­ţa celor interesanţi că inspectorii şi sub­inspectorii muncii au asupra, lor pen­tru legitimare o delegaţie perso­nală litografiată şi lipită pe pânză de culoare roş închis cu No. de or­, ani­­dine şi semnată de şeful mentului Orice alte legitimaţii, precum carnete de identitate pe C. F. R. sau alte ordine sau delegaţiuni scrise, nu vor fi luate in considera­ţie, posesorii lor nefiind inspectori ai direcţiunei generale a muncii. Farmaciile de serviciu A­U­PAR­­UT REVISTA „SAISON“ No. 4 „ PH­IUL LEI 30 Se găse­sc la toate librăriile şi chioşcurile din toată ţara. Primim următoarele: D-nii ofiţeri membri al „Uni­unei ofiţerilor de rezervă şi in retragere capi doresc să participe la congresul extra­ordinar U. O. R. din Iaşi, in care se va desbate chestiunea în­­proprietăriror urb­ane şi a construc­­ţiunilor eftine, sunt invitaţi a ridica neîntârziat certificatele de c. f. r. cu 50 la sută reducere, valabile dela 4—9 Februarie a. c., strada Cobăl­cu­scu No. 25, între orele 8—9 dimi­neaţa şi 3—4 p. na. La sosirea In gara Iaşi comisia de cuartiruire, va Îndruma pe ca­marazii congresişti la locuinţele­­ ce le sunt destinate. Locuinţele şi parte din mese sunt gratuite, iar la finele congresului, primăria Iaşi oferă un mare ban­chet. Maşlia,, &m!Icaru N. Georgescu, calea Griviţei 323; S. Shunda, Piaţa Buzeşti 47; E Sc­hu­­ster, calea Victoriei 154; fih Butan-Na- Moşitor ?98; Ernescu dr Soreni B-dul Pache 95; D. Nicolau (Al Opreanu), calea Rahovei 81; G. Ramaşcan, str Carol 89; A. Solomon calea Dudeşti 28; N. Sterescu (Fost Thuringher), bu­lev. Elisabeta 34; M Palea S’u, Bulev col. Ghica 57; S Leonescu, str. Timari 2; Const. Vaeni, calea Dorot­apţilor 17; Lelia Niculescu, str. Maica Dom­nului 1. TEATRELE Spectacolele zilei Ştiri D-na WILLY WIZOLI LUCA ARGEŞEANU (de la Soc. Colombia) LOGODIT! Bucureşti Membrii „Uniunii ziariştilor pro-1 D. dr­ Victor­­Iacobsnhu, delegatul îesioitişti", sunt convocaţi în adunare organizaţiei son­iste mondiale/ ps generală extraordinară, (a doua con-­ lângă Societatea Naţiunilor, a fost pentru câteva zile în Capitală. D-sa a fost primit intro lungă audienţă de d­l Mitilineu, miniştri­ de externe şi a expus şi Comitetului pentru Liga Naţiunilor legăturii­ mişcărei sioniste cu această Ligă. vocare). Duminică 6 Februarie, ora 19 dim., in localul Camerei de comerţ [camera arbitrată). Cu construcţia pieselor ce compled­­tează aparatul de radium adus din Helgia pentru trata­men­tul radiotera­pie al M. S. Regelui a fost însărci­nată casa Carul Billiger, Brezoianu No. 1. Marele bal­amin al Spitalului şi Policlinicei „iubirea de oameni“ va avea loc Sâmbătă 5 Februarie a. c„ ora 9 scara tn saloanele „Lieder. ................. tafel*. Multe şi variate surjirize vor zocordtU In RrLye­n^’ distra publicul.'O tombolă cu­ toate * ’* *“ **" numerice câştigătoare va s­a la dis­poziţie. Nu se fac nici un fel de vânzări în sală. Biletele de invita­ţie se găsesc la doamnele din comi­tet şi la cancelarii­ „Iubirea de oa­meni" str. Mircea Vodă No. 51, te­lefon 67/63, nai organizat la Monte Carlo, cuce­­rind premiile întâi după clasificare din 43 concurenţi din Europa şi A­­merica cu intinerariu stabilit şi executat. Reprezentant exclusiv pentru în­­tre­ga Românie şi depozit la: „AUTO-STORT“ Jacques E. Bocitor) Strada Radu-Vodă No. 11, Bucureşti O delegaţia de mici industriaşi de înalt adminie s'a prezentat ori d-lui Beri­escu, ministrul industriei, cerându­-i să dispună aplicarea le­­g­00 pentru i producerea in Kom­dnia ! a plnnimetrului pentru măsuratul ] pieilor. S'a promis că cererea va fi satis­făcută in curând. Pentru a-și mări fondurile, socie­­tatea sportivă „Sparta" din F. S. S. R. va da Sâmbătă 5 Februarie an bal mascat şi costumat in sala teatrului Popular, din bulevardul Elisabeta. Suntem rugaţi să arătăm că d-na Maria Tăureanu din sir Precupeţii Noi­­, despre c­are sa anunţat c.S se otrăvise, de fapt, gripată a luat dirt nebăgare de seamă, o prea mare cantitate de aspirină şi chinină ceia ce a produs intoxicarea. Studentul I. Dichirian din anul pre­părător a fost grav bătut ori de că­tre studentul cuzist Popeanu şi to­varăşii lui, in timp ce se aflau la cursul de chimie din institutul Ba­­beş. STAREA CIVILĂ Asociaţiuriile: Uniunea ofiţerilor de rezervă şi nu retragere. Cercul mm­i­­litar al subofiţerilor de rezerva şi în retragere, Asociaţia Casa Voluntari­­or Ardeleni din Siberia, Asociaţia subofiţerilor reangajaţi şi pensionari General Praporgescu, Societatea A­­părătorii Patriei, Asociaţia Cavaleri­lor Virtutea Militară, s'au constituit în asociaţiunea „Legiunea Română". Preşedinte al Legiunii a fost a­­es d. general Moşoiu, iar vice-preşe­­dinte d. general Hujinski II. Membrii societăţii Arhitecţilor Ro­mâni, convocaţi în adunare extra­­ordinară in ziua de Joi 27 Ianuarie a. c., la sediul sau din Bucureşti, str. Enei No. 6, a votat in unanimi­­ate, anteprocetul de lege pentru or­­ganizarea corpului de arhitecţi în Primim următoarile: S’a anunţat că consulatul Statelor­ Unite ale Araericei de Nord din Bu­cu­r­eşti ar fi avizat pe membrii fami­liei Locker din Român­a, că o rudă a lor din America, le-ar fi loat o a­­vere­ de 12 m­i­oane dolari. Consualtul Statelor­ Unite ale Americei de Nord rare, dela publicarea celor de mai sus a prim­t numeroase scrisori ceriin­du­se informatiuni, nu a prim­it niciodată legătură cu diepurile profesionale, o ast­ei de comunicare — deci nu are şi lug­âdirea titlului de arhitect. ■ n­ici o cunoslintâ despre acea-ia­me­­— — I­ştenire. Administraţia financiară ne roa­gă să arătăm că zvonurile răspân­dite, după cari agenţii fiscului în­sărcinaţi cu constatarea venitului imobiliar ar face si impuneri pe a­­verea mobiliară, nu corespunde a­­devărului. Joi 3 Februarie, orele 7 şi juni seara se va ţine, in str. ştirbei-Vo­­dă 43 adunarea generală a, comite­telor de bresle şi de corporaţii. La şedinţă va lua parte şi d. in­giner Si­i­vin Cunescu, directorul ge­neral al meseriilor. NAŞTERI: 28­ MOI­UL Ioan C­ristu 87 ani Gheor­­ghe Popescu 9 ani, Ann­a Petrescu­ 77 ani, Stoica Glu­na 37 ani, Nicu­­lae Florea 52 ani, Claudiu Leam­u 1 an 2 luni, Victor Georgescu 1 lună, Vladimir Poradin 1 lună 15 zile, Gheorghe lonescu 8 luni, Mana, Bo­ţea 55 ani, Anghel Grigore 31 n­ A. Constanţa Aiecu 1 an, Ion Angh­el 39 ani, Parlag liachian 1 ao o iuiu, Filip V­ le 80 ani, Flor­ian Cristea 2 ani 6 luni, Dum­itru Ion 50 ani, Justitia Polak 70 ani, D-tru Brăila 17 ani, Ilie Mu­mi 6 luni, Stefania Uevaid­a luni, I’etronia Camino 80 ani, Floarea Ginidănac­­i­i am, Irin­a Stegaru 4 luni, Mânute Manolescu 54 ani, Milana Grigorescu 76 ani, Hanzada Ivănescu 75 ani, Grigore Ioan 87 ani, I­linca Ion 39 ani, V­asilis Obilişteanu 45 ani Albert Orsteng 78 ani, Maria Panaid 4 luni, An­eta Cons­antinescu 60 ani C-tin V­asi­­lescu 37 ani, Daniil Mihail 1 lună 7 zile, Elena Ionescu 3 ani, Ștefan Gherman 3 luni, Girnea Lupu 3 zile, EU Rosentveig 70 ani, Roza Laslo 42 Mai mulţi ofiţeri artivi-b­rote- Tra' ‘m'’Vm' 52 '»SWA, grad, ne roagă să atragem binevo­itoarea atenţie a d-lui ministru de război, asupra situaţiei lor. Cum nu sunt prea numeroşi, cre­dem că d. general Mircescu va găsi o soluţie echitabilă, ca aceşti­ ostaşi să-şi poată căpăta gradul de căpi­tan, spre a nu fi prea distanţaţi de camarazii lor care au­ fost mai favorizaţi da sqaităr al departa­ -90l hilotfu viatt. T-a DIMINEAȚA Wi­cTCHrl 2 Felír. I!92T 1

Next

/
Thumbnails
Contents