Dimineaţa, septembrie 1928 (Anul 24, nr. 7804-7833)

1928-09-01 / nr. 7804

996| Pagissa 2-a Când proprietarul unui Buick vrea sâ-și schimbe automobilul își cumpără un alt Buick­­,­ , .. Mg.«..A­CEST lucru a fost demon­strat cu ocazia unui ple­biscit făcut de către Camera de Comerţ a Automobilelor din America. 90% dintre proprietarii de Buick au declarat că viitorul lor automobil va fi tot un Buick. In numărul acesta consider­bil de persoane trebue să fie o parte care apreciază înainte de toate performanţa motorului, alţii soliditatea saşiului, trebue să fie cu siguranţă alte persoane pentru care suspensiun­a este calitatea principală. Aproape o jumătate din nu­mărul votanţilor erau doamne trăsurii pentru care eleganţa trece înainte de toate. Toţi au votat pentru Buick pentru că este singurul automo­bil care oferă toate aceste avan­taje. Cu miraculosul său motor cu supape în cap, cu arcurile sale prevăzute cu patru amor­­tişoare hidraulice, cu caroseriile sale elegante şi sobre Buick-ul este prin excelenţă automobilul cel mai serios, cel mai confor­tabil, cel mai durabil, acel care poate satisface gusturile cele mai dificile. Sunt douăzeci de modele diferite de Buick-uri de la 8 2100 până la 8 4000 AUTOMOBILELE BUICK Informăm numeroasa noastră clientelă, că pentru sezonul de Toamnă, pe lângă Salonul de îmbrăcăminte bărbătească, vom deschide un salon special cu manto­uri de blană pentru Doamne. Sucursale : Bucureşti: Bd. Elisabeta 8 Calea Griviței 1V Craiova: Strada Unirei 55 Galaţi , Strada Domneasca 30. PRIMA FABRICA CEHOSLOVACA pentru corecţiuni de haine bărbăteşti SOCIETATE ANONIMA Str. BERZEI I CULTURAL" Acordioane, vioare, mando­line, fonografe, discuri, banjo, jazz şi toate instru­mentele de muzică. Biciclete maşini de cusut, cărucioare de copii. Cataloage gratuite. ----- BENAZET ----­Fabricant, 5, rue de la Procession Paris Str. Labirint 26, Bucureşti, liceu statizat, curs primar, curs liber. Primeşte eleve interne, semi-inter­ne­ şi externe. Local spaţios com­plect renovat, parc, confort modern. Cursuri speciale de: franceză, ger­mană, engleză, muzică, lucru ar­tistic și pictură, înscrieri zilnice 8—12 și 3—7. Prospecte la cerere. [SE OBȚINE] 1k«9en­ .wSSAui" P.XXXX\XXXXXXXX\XXXXXX\\ X\\XXXXXXXXXX'AXXX\X\XXXXXXXXXXXXX\XXX\XX\'X\\1 Arterio-Sclerosa Hypertensiunea, vâjâiturile de ure­chi, ameţeli, angină de piept, arte­rele Îngroşate, etc., sunt imediat a­­meliorate şi apoi vindecate, urmând o cură cu renumitul Depurativ Vege­tal Tr­­iodat cu bază de sarsaparilla (salcie) fi rodul de potasiu sodiu şi litiu preparaţia cunoscutului farma­cist Const. Chirăescu din Bucureşti. Efectele se simt imediat, prin o desintexiaţie generală, scăderea ten­siunei arteriale, subţierea sângelui. Curăţirea arterelor, redându-le elas­ticitatea perdută, activează circula­ţia sângelui, in artere şi vinişoare, opreşte evoluţia bătrâneii. Cea mai activă ţi naţională cură de iod. - ' X ' ■ krm.acU. si drotítíer... m -m Durerile de cap, nevralgii, gripă, rheuma­tism, se vindecă numai prin ANTI­NEVRALGIC dr. Nanu Muscel în cutii originale conţinând 2 buline şi cu semnătura doctorului. Se găsesc de vânzare la farmacii şi drogherii. ISE CĂUTA pentru Întreprindere Industrială şi agricolă din ţară. CONTABIL ŞEF bun bilanţier. Ofertele se vor adresa d-lor C. Rosetti Tescanu A Co. Tescani prin Moineşti cu indicaţia condiţiunilor cerute remiţând copii de pe titluri şi certificatele obţinute în alte pos­turi. Bărbaţi slabi (IMPOTENT) Comunicaţi posibil recomandat a­­dresa dv. şi trimet gratuit prospec­tul meu asupra invenţiei mele senzaţionale. Adresaţi „PATENT" 605 Cluj, căsuţa poştală No. 1. SFATURI In tratamentul EPILEPSIEI cele mai bune rezultate s’au obţinut cu PALEPSIN Nenumărate cazuri vindecate, dove­­desc, cu REUMATISMUL, GUTA, PIATRA LA RINICHI şi PICAT, OBESITATEA, etc, se vindecă cu UROSOLVAN Cereţi la farmacii, drognerii sau direct prin acrişori dela Laboratorul Dr. AL Iteanu, Bucureşti Lămpi Franceze de bronz din cele mai renu­mite Fabrici. Cu preţuri de concurenţă „PETROMAX“ BUCUREŞTI Str. Smârdan 30 Calea Victoriei 84 SOCIETATEA NOEL BUCUREŞTI - CALEA VICTORIEI, 105 Sis' fm Ort.: Punerea Bunului Maicii Domn. Cat.: Sf-ta Aristid Ebr.: 15 Elul 568 Radio Programul pentru Vineri Ofertele se vor prezenta In plic sigilat, având menţiunea „Ofertă pentru traverse, licitaţia din 2 Octombrie 1928“ şi vor fi adresate Direcţiunei Gene­rale C. F. R. Direcţia P., calea Vic­toriei No. 118, Bucureşti. Licitaţia se va ţine in condiţiunile art. 72—83 din legea comptabilităţii generale a statului. Ofertanţii vor anexa la ofertă şi chitanţa Casei de Depuneri sau Ad­ministraţiei Financiare pentru de­punerea garanţiei de 5 la sută din valoarea furniturei oferite. Valabilitatea ofertei va fi de zile dela data licitaţiei. Informaţiuni se vor lua în toateetră; 9.15: Muzică romantică; 10; zi­lele d lucru, între orele 12—13,anan­dramă într’un act de Georg la Direcţiunea Economatului dinise; 10.40: Muzică romantică. La Bucureşti calea Victoriei No. 118 d­e până la 1 concert fi­nans, totul 5 iar toate detaliile sunt pufUENCHEN, 535 m. — Orele p , blicate şi în foile licitaţiilor C. F. Rncert: Quartet de cameră, vocal din 1, 8 şi 15 Septembrie a. c., can instrumental; 8. Balade engleze, se găsesc afişate în toate staţiunilran­jeze, scoţiene; 9.10: Concert şi magaziile C. F. R. nfonic vocal şi instrumental. De-Isst. După amiaza unui faun. Trei intice chinezeşti, Rimski-Korsakov eb­rezada“. 11: Ştiri. Carol MILANO, 549 at.— Orele 5.30: Mu- __ T -1,­­ T,,,­­ ____b­ăie dans; 6.29: Cântece de copii; INSTIINTARE-50: Concert simfonic; Opere de Mo- J * art, Beethoven, Mangiagalli, Mar- Inscrierile la școala secundară n­oi.Raff, fete din Cărei, clasa I—III, se inc NIAPOLI, 349 m. “ Orele 6: Con­­ta 1 Septembrie, iar cursurile la cert variat; 9.20: Jurnalul; 9.50: aceleiaş luni. „Camen“ operă în 4 acte de Bizet. Şcoala primeşte eleve şi în ind­2^­30: Muzică de dans. _­nat contra unei taxe de 8000 lei Pt-A-GA, 349 m. — Orele 6: Muzi­­m­al, plătibilă în trei rate, la ,c.ă 0 camera: Quartet; 7: Emisie în scriere, la 9 Ianuarie și 15 r^rmf'rl0'’„ 10,1: Trio de cimpoiu; 10.30: Come­die 11: Știri. JARIS, 1750 m. — Orele 4.45: Ma­­tiEu muzical; 9.30: Concert simfo­nii Beethoven, Siisionia 6-a, Wag­­ne Duet din „Lahengrin" Weber- Bdiotz. Invitation a la danse. OMA, 448 m. — Orele 6.30: Con­­crt vocal și instrumental; 9.10: Jur­iul radio; 10....CpjnceriJ/.cmIB ins- I FRANiJRT, 419 m. — Ora 7.45 : Despre «dndsen şi sborurile sale polare îr£5—926; 8.15: Curs de lim­ba esnerio; 8.45: Progresele ştiin­­ţei şi ten­cei; 9.15: Muzică de ca­meră, cdrt: Trio de pian : Dvorak op. 65, Gz­ op. No. 1 ; 10.15: Concert de pian Walter Nieman din com­­poziţiun proprii. La fine concert nocturn, HAVîljîG, 395 m.­— Ora 5.15: I.ec­­tură;6:lai dansant; 7: Concert de orchstr. 7.30 : Din Königsunster­­haum­ ; : Concert; 9 : „Cismarul“ pies o cântece, în dialect. La fine cab’et. J­iNKIBERG, 303 m. — Ora 5.30 : Coert de orchestră ; 7.50 : Curs de lita esteranto; 9.05: „Măsurii“ con­­cevocal, recitări; 10.20: Sonate pen­sioară şi pian de Reger şi Mo­zi 11.15—12.30: Concert de orche­ W gSWUSTERHAUSEN, 1250 m. ( 5.30: Lee Tolstoi „Rusul“; 6: Con­­din Dresda; 7: Reformele agra­­inGermania şi Europa de est; 7 : Curs de limba engleză ; 7.55 : Siblia; 9.30: Technica şi meseria trthime ; 11 : Retransmitere din K­it IJOVICE, 422 m.—Ora 6 25: Con­ffii; 7: Concert; 8: Diverse; 8.30: Curie; 9.15: Din Varşovia ; 11.30 : Obondenţa (în limba franceză). IPZIG, 366 m. — Ora 5.30: Con­cern Dresda; 7.30: Curs de engle­­zâ5: Dansurile în cursul vremu­­riiBach-sarabandă, Gluck-gavotă, Mi­­ gigue, Beethoven - menuet, Sofert-dans german, Brahms-dan­­su­ ungurești, Dvorak - dans slav, Covski - dans rus, Strauss - vals;­­ Cabaret. SDRA, 361 m, — Ora 5: Concert ochestră ; 6.­15 : Ora copiilor ; 7 : Gri de orchestră; 8.15: Sonatele Beethoven pentru violoncel; 8.30: ece din plantagii; 9: Muzică de iră : Concert vocal ; 10.50 : Con­dé orchestră și cor; 11.45: 0 sur-LNGENBERG-KOELN, 469-283. —­e 5.35: Pentru tineret: Descrieri Călătorii prin locurile neumbla- 60 n africa de sud; 6.30: Despre că­­lini; 7: Concert vocal și de or-VIENA, 517 m. — Orele 5.15:on­­cert de orchestră: Opereta mam­ă Vienneză; 7.45: Despre reclamă cul­­tură; 8.15: Muzică de cameră: Rai­­covski-Trio de pian D. Moli; 9 ac­­tură; 10: „Sborul transoceaniclie­­să radio. La fine concert de ares­­tră. Muzică veselă şi de dans. Informaţiun­­e, Al. Meculescu, consilier a Curtea de Apel din Timişoara,a fost delegat procuror general­­, lângă acea Curte. — Dragă Nae ce-i la Scala ? Că nu-i încăpătoare Sala ? — Dacă Sala-i tot umplută Face serie până la sută Ăsta-i adevărul pur Să nu te superi că te ’njuri in studiu „Ga­la mama acasă" In cerc restrâns familiar s'a ofi­ciat Duminică 26 August logodna drăgălaşei d-re Fanny Zuckermann fiica cunoscutului cerealist şi pro­prietar Lazăr Zuckermann din Ga­lati cu D-l Fredy Goldstein şef con­­tabil procurist la Banca Sindicatului Agricol Brăila. Doctorul DORIAN Fost asistent la Spitalul ST. LOUIS din PARIS Nas, Gât, Urech! DIATERMIE, DIATERMO - COAGU­LARE, EFLUVII Str. Arcului 10 (B-dul Carol-Italiană] Consult 315 p. m. Telefon 204/01 Câte simptome rele și dureroase s­­nasc din gravela ficatului sau a ri­nichilor (colici hepatice sau nefreti­ce). Prin virtuţile sale expulsive , solubilisante „VICHY CELESTINS este cel mai bun remediu. Dr. WEISSBD&H Specialist din Paris din clinica pn Sebileau. — NAS, GAT, URECHI Tratamente şi operaţiuni prin ce mai noui metode. Diatermie, efliii Diatermo-Coagulare. Consult. 2­, Bulevardul Pake, 100. Telefon 63/1. Mama înţeleaptă cumpără cor­ilor ei numai caramelele cu lap veritabile „STOLLWERCK“. Alice de vânătoare Şcoala secundară de fete plus taxa de freqvenţă 1100­ lei Doritorii se vor adresa direcţii şcoalei. Fierberi ratei ca „Lavseul Nord LA PARFUMEUII- FARMACII 51 DUOCHEDII PARCHETE de stejar garantat ab­solut uscate, de cea mai bună calitate, ori­ce dimensiuni, din pro­ducţie proprie vinde en gros şi en detail .1.OMAŞ“ S. A. FORESTIERA Str. Sf. Ion Nou, 20 TeL 352101, 367­47. No. 24752 E. DIRECTIUNEA GENERALA C.F. R Publicaţiune Se aduce la cunoştinţa generală că licitaţia publică ce urma să se ţină în ziua de Miercuri 5 Septem­brie 1928, ora 10, pentru aprovizio­narea cu traverse, se amână pe ziua de Marţi 2 Octombrie 1928, ora 10. Licitaţia se va ţine la Direcţiunea Generală din Bucureşti, în sale de licitaţii, din strada General Berthe­lot No. 10. Obiectul acestei licitaţii este: 1) 1.000.000 buc. traverse de stejar pentru cale normală principală din care 500.000 buc. categoria I-a şi 500.000 buc. categoria II-a și IlI-a. 2) 500.000 buc. traverse de stejar pentru cale normală secundară. 3) 200.000 buc. traverse de stejar pentru cale îngustă. 4) 1.000.000 buc. traverse de fag clasa I-a categoria I-a pentru cale normală principală. Ofertele se vor face separat pen­tru fiecare din cele patru loturi de mai sus şi pentru 1.000 buc. cel pu­ţin-Traversele se vor oferi în condi­­ţiunile contractelor tip 11, 109 modi­ficate în 1927 şi 180 modificat în 1928 (adică traverse ecarisate) La comparaţia ofertelor traverse­lor de fag se va avea în vedere şi costul transportului (tarif integral) de la locul de predare până la Uzina de creozotat cea mai apropiată din Uzinele dela Ploeşti, Aiud, Tileag şi Aron Pumnul (Iţeam) Termenul de predare va începe de la 1 Ianuarie 1929 şi se va eşalona în loturi cât mai posibil egale, aşa ca până la finele lunei Iunie 1929, fur­nitura să fie predată în întregime în una din staţiile C. F. R. In tot cazul furnizorul va fi obli­gat a preda jum. din cantitatea con­tractată până cel mai târziu la 15 Aprilie 1929. BERLIN, 484 n. — Ora 6: Concrt: Muzică instrumente de suflat; 8 Curs de limba italiană; 9. Descriri despre culisele unei gări : locomoti­va ; 9.30 : Concert coral : Cântee populare, Shuiann-cântece, Dikrs d­orf-Quartet ci coarde, Haydn-Ta­­r raţiuni! BRESLAU-G.EIWITZ, 322-329 n.— 5.30: Concert ci orchestră; 8.50: Des­­pre spiritul eropean : Wagner iau revoluţiune şi romantic ; 9.30: Con­cert al virtuoului Henry Martein Bach, partida No. 2 pentru vioară. Brachm-Trio de vioară, pian, 1n­­ghorn, Schuert-selecţiuni; 10.40: „Suflete frumase“, piesă. BRNO - BRAN, 444 m. — Ora 6 : Trio de pianSMO: Despre rasele o­meneşti; 8.30-11: „Mignon“ operă în 3 acte de Tops; 11.15—12: Concert din expoziţie.­ BERNA, 41 m. — Ora 5 : Concert de orchestră ; 6.30 : De la expoziţia casnică; 9.05 despre salvările îne­caţilor ; 9.30 Concert de orchestră ; 10 : „Dragost şi otravă“, aventură­­piesă ; 11—11­: Concert. BUDAPEST, 555 m. — Ora 1: Mu­zică de cama; Trio; 6: Basme pen­tru copii; 6:­ Muzică de ţigani; 8: De la Olimpilă ; 9: Concert simfo­nic; 12: Colert vocal al cântăreţei Községi.­­ CONSTATINOPOL, 1200 m.— Ora 5.30 : Conct de orchestră, muzică europeană?15: Muzică turcă; 9.40: Concert­ şi pe-uvertură la „Pique- Dame“, Dizetti - „Fata regimentu­lui“, Sainticos-lebăda, solo de vio­loncel, Dutk-humorescă, etc.; 11: Știri ale aktiei Anatolia. DAVENIY-EXPERIMENTAL, 492 m. — Ora: Muzică de dans ; 6.45 : Ora copiii; 7.45: Muzică legeră, concert voi şi instrumental; ora 9: Concert (bariton şi sopran; 11.15: Muzică d­ans; 11.30—12.15: Muzică de dans. STUTGART, 380 m. _ Orei,.15: Concert de orchestră şi voce;. 15- Amintiri din Asia; 9: Oskar-Lwig- Brandt: Dorul de a sbura arme­­niței. Recitări, cântece şi mos­­tră. La fine concert de orestră din oraş. TOULOUSE, 391 m, — 9.30:­on­­cert: Opere de Gounod, tango Pi­­ronin; 10: Selecţiuni din „Mille“ şi „Faust“ de Gounod; I: Ocăi de dans. VARŞOVIA, 1111 m. — Oreli50: Concert de muzică legeră; 9.15:on­­cert al orchestrei filarmonice 11: Ştiri. 11 flit Ap. soar. 1S4 Saint Spaini ■ vinde eftin „Repcomet“ Alex, hovary 5. Telefon 204-57.­­dr Adevărata sursă de blănărie im­portată direct de la origine. ASRA­­GAN, SAMURI, NURCI, IDEI VI­DRE, biber, vulpi, lyn,, LU­­TRU, BIZAM, etc., precum şi l­ fe­lul de imitaţiuni fine, cu jeturi absolut de engros, sunt la «chiul depozit WILHELM STEItGART, calea Moşilor No. 188. Ticu vino imediat acasă situaţi foarte gravă. Ai încredere in mins — M. De la 1 Septembrie cor. Ziarul RAMPA publică pagină complectă de sport şi hipism. Ru­brici permanente ale tutuor spor­turilor practicate la noi şi fosta gra­niţă, redactate de specia­list. E­­m­ia Sport va publica in fiecar zi c­o­­nici vioaie, pronosticuri, junior, l­­teratură sportivă, reportajiu ateu al sporturilor, precum şi icnzaţiona­­lele memorii „Cum am devenit stea* de Strok Albi, anchete In lumia sporturilor, etc., etc. Cioburile spor­tive din Capitală şi din ţa “ adresa de pe acum, po *T cări, redacţiei RAMPA da Sărindar, 7. Scăderea jului ir MILANO, 30. d­ată, arată că i lor fără lucru s ti tot în ultimu' Pe când în încă 439.211 ir Iunie număr ^ascăzut

Next

/
Thumbnails
Contents