Dimineaţa, septembrie 1928 (Anul 24, nr. 7804-7833)

1928-09-01 / nr. 7804

Pagina 4- a /Apăraţi­­ nevinovate. M­­uştele arunca sămânţă bolilor şi Moartea culege spăimântătorul rod. Dela grămezile .cîe gunoi murdare şi haznalele din vecină­­­tate, musca încărcată cu boală cară in casă 'germenii bolilor celor mai oribile. Apăraţi*vă Ipersoana şi copii. împrăştiaţi Flit ! * țîFlit «a corniţâ csn ia câteva minute Iade muşte purtătoare de boli. ţânţari, ''ploşniţe, gândaci,­­amici şi purecă pătrunde in crăpături, unde insec­­ele se ascund ai SC prăsesc şi te . ouăle. ^distruge i Rit distrage mofiite si larvele lor care mănâncă ţesăturile. C uşor de întrebuinţat. Nu pătează. Chimişti cu reputaţie mondială au perfecţionat Flit-ul. Fatal insectelor e nevătămării omului De vânzare la drogherii famattt. vopsetării. marile magazine, fob­ii.­ Wi. Exclu­studarea generată DROGHERIA STANDARD, -BuamfB. Strada Zorilor No. 2,­­ DISTRUGE : Muşte, Ţânţari, Furnici, Ploşniţe, Gândaci, Molii, Pureci. Refuzaţi bidoanele cari nu poartă banda metalică de siguranţă Gata şi de comanda găsiţi unifor­me şcolare după noul regulament, şepci, costume, paltoane, mantale, impermiabile pentru fineţi şi Copii M 19Textila Centrala de comenzi CAL RAHOVEI 90 Tramvai 15, 18, 20 Staţia 11 Iunie — Suter. Emailatorul „EVANS" parfumează și purifică aerul din cam­ere, closete, săli de baie, Cinema, Hoteluri, Biurouri, etc. laft drognerii si parfumerii Depoziti: „SANITAS”, Doamnei 19­9 T..... ■ ROMÂNIA­ S MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DOMENIILOR Direcţiunea generală a fermelor, punctelor agronomice, exploatărilor agricole, viticulturii, horticulturii şi motoculturii Publicaţiune Se aduce la cunoştinţa celor inte­resaţi că Ministerul are disponibil pentru tinerii ce doresc a învăţa me­canica şi conduceera tractoarelor şi autoplugurilor în anul curent, urmă­toarele locuri la fermele Statului: La ferma Călăraşi, judeţul Ialo­miţa, 12 locuri; La ferma Domniţa, jud. Brăila, 12 locuri; La ferma Isvin, jud. Timiş, 5 locuri; La ferma Laza, jud. .Vaslui, 8 locuri; La ferma Studina, jud. Romanaţi, 10 locuri ; La ferma Vameş, jud. Covurlui, 5 locuri. Condiţiunile de admitere sunt.:: 1) Să fie român; 2) Să aibă 16 ani împliniţi; 3) Absolbnt al 4 clase primare; 4) Să fie sănătos şi robust; 5) învoirea părinţilor, pentru a urma Şcoala, timp de 3 ani neîntre­rupt. Statul acordă toată întreţinerea pe aceşti 3 ani, cât durează cursurile şcolare. La absolvire li se acordă un certificat constatator a termină­­rii şcoalei, pe temeiul căruia li se conferă dreptul de a face armata cu termen redus potrivit art. 53 din Legea Recrutăreî, înscrierile se primesc până în zua de 12 Septembrie a. c. la fer­­espective, unde se vor depune cerute. ar trebui să se pre­­ămăşi, 3 perechi pan­­sabili­, 3 ştergare, 3 ciorapi, şi una că-Dosar No. 2507/928 ROMÂNIA TRIBUNALUL JUD. CĂLI­ACRA Ordonanţa No. 4007 generală a fermelor . Simptomele cele mai obişnuite sunt: o lipsă complectă de vitalitate mai cu osebire dimineaţa o obosea­lă generalizată, slăbirea corpului, a memoriei şi a văzului, ten galben ochi încercuiţi, vâjiituri de urechi, dureri de cap, picioare şi rinichi, palpitaţiuni, ameţeli, mersul nesi­gur, visuri urâte, somn penibil, ră­celi şi guturaiuri veşnice — o stare de moleşală pronunţată. Pentru a putea ajuta natura şi a reda corpului vigoarea normală pe lângă o viaţă ordonată şi igienică, sunteţi obligaţi de a furniza orga­­nizmului substanţele care îi lipsesc şi anume: fosforul si arsenicul or­ganic în stare coloidală încorporat in sucul nucelar de Holla şi a celor 3 Chinchine. In arsenalul terapeu­tic printre multele tonice cunoscute am obţinut în vechea mea practică succese uimitoare cu cunoscutul VIN TONIC preparat de farmacistul chimist CONST. CHIHAESCU din Bucureşti. Cu drept cuvânt acest to­nic supranumit Elixirul vieţei, luat în doză de câte un păhăruţ înain­tea meselor timp de 10 zile se ob­servă imediat o augmentaţiune sen­sibilă a globulelor roşii o creştere a fosforului organic, o eliminare com­plectă a toxinelor, o energie deose­bită, o coloraţiune sănătoasă a te­nului, un dor de viaţă şi de muncă Sfătuesc absolut în mod desinte­­resat pe toţi, mic şi mare sănătoşi şi în special pe cei bolnavi să ur­meze în locul aperitivelor otrăvitoa­re, acest aperitiv hyperideal care le va reda forţa, vigoarea şi sănătatea. Sfătuim pe părinţi să deie copii­lor slabi şi anemici, obosiţi de şcoa­lă acest minunat reconstituant Vinul Ionic Chihăescu este apro­bat de Consiliul sanitar superior cu nr. 41909 din 24 octombrie 1907. Dr. ICS. RIM­ NSATÄ UN PATHEFON cu 14 CÂNTECE­­ DE AC­T! DE SAFIR OPERE, DANSURI, ROMANTE, F.TC.,DUPA ALEGERE IN VALOARE DE LEI 1000.PLĂCILE FIIND ÎNREGISTRATE ELECTRIC PLATIBIUIc PV lei făr°ă acont 1928, Iunie 20 Noi preşedintele. Având în vedere că Banca de In­dustrie şi Comerţ Dobrogean din Ba­­zargic a cerut conform art. 354 cod. civ. prin petiția înregistrată la No. 11487 să se declare fără tărie cecul proprietatea d-sale în valoare de Lst. 31.01.06 pierdut, prezentând în sprijinul cererei d-sale mai multe acte. Considerând că prin dovezile depuse reclamanta a dovedit drep­turile d-sale așa că întruneşte condi­ţiile cerute de art. 354, 355 cod. com­. şi ca atare cererea ei cată a fi ad­misă. Pentru aceste motive Ordonăm Admitem cererea băncii reclaman­te constatăm că cecul cu următorul cuprins: Bazargic, lequator de juin 1927 B. P. Ls. Fg. 31.01.06. Payer par le chec â l’ordre de Banque Commerciele Italienne et Roumainne la somme de trent-et-un livres sterlings un scheling et six pence. No. 9468/476. Banca Românească, sucursala de Bazargic, (ss.)N. Răiculeanu, (ss) S. Bărbulescu a fost pierdut la 14 iunie 1927 şi în consecinţă invităm pe orice posesor al cecului descris mai sus să-l în­făţişeze în termen de 40 zile de la afişarea prezentei ordonanţe în sala Tr­ibunalului Caliacra, localul casei de Comerţ şi Industrie Balcic, sala Primăriei Bazargic şi publicarea în ziarul „Dimineaţa“. „Universul“ şi „Dobrogea Nouă“ Bazargic, la Grefa Tribunalului Caliacra, ştiind că o să fie declarat fără tărie după acest termen. Dată în camera de consiliu azi 20 Iunie 1928. Preşedinte, (ss.) D. Săvulescu Grefier, (ss.) Gh. Vodenb­eard­ ROMÂNIA GREFA TRIB. CALIACRA Prezenta copie fiind conformă cu originalul aflat la dosarul acestui tribunal No. 2507/928 se legalizează de noi. 23/7/928. Grefier, Indescifrabil. MANUM MECANIZM DE PRECIZIE CU GARANȚIA SCRISĂ AFABRICEI Unde/e sonore comp/ect //Aerate c/e orice sunete stră/ne, sunt pro­ectate„ cu o curâțeni e e­xtraord/nară, dend âăso/ut /n toată pun/tâten sa, Pacea omenedsca s/ or/ce ynstrz/ment mu?/'cat ! PORTATIV d/n cei ma/ f/n temn de paf/s&ndru, rezonanta desă Pars/tai Cretic tu / exc/us/P dimpeda/e/ case PA THE f^EpESo/r/ fi/jp/d. Z­ESF/PEM OP/CF COHCi/PEHTAPE A PUTEA OFF#/ VA/ ASTFEL PE APAPAT CU I/U ASTFEL OF PPET S/ //V ASTFEL PE COHD/T/V/V/ Al/AUO DMFPAGINA PATfitz CONCFfiT BAZA­TA PE PP/HC/P/VL PAD/OFOrt/C CU P/SPOZ/T/O SPEC/AL PI/VTPU A CAPTA PLAC/cu AC­­/ SAF/P AVÂND UN STOCK LIMITAT DIN ACEST MODEL,NU PUTEM MENȚINE OFERTA UN TIMP ÎNDELUNGAT. ADUFrS-AT/ COP1FA/ZÍEF D-P L A ■ PATHEFONUL CALEA VICTORIEI 93 BUCUREŞTI III Prima dintre maşinile cu 6 cilindri Valoarea cea mai mare din lume faţă de costul ei. Rapoartele de pe toată suprafaţa globului arată că toţi cumpărătorii preferă maşinele ESSEX SUPER SIX celorlalte de 6 CILINDRI. E de ajuns să călătoriţi întrun ESSEX SUPER SIX spre a împărtăşi această convingere internaţională. ESSEX SUPER­ SIX PHAETON LEI 195.000 *­ ff 99 ROADSTER ff 205.000 ff ff 99 COACH ft 235.000 ff ff 99 SEDAN ft 250.000 ft ff 99 COUPE ft 245.000 HUDSON „ 99 SEDAN f> 450.000 Maşinile se înţeleg cu roţi de lemn, pentru roţi metalice se plăteşte lei 10.000 In plus. REPREZENTANŢI GENERALI PENTRU ROMANIA: A. C. Tărtăşescu, R. Munteneanu & Co. BUCUREŞTI, CALEA VICTORIEI 112. Un mare succes Românesc 20.000 litri­ vin tonic preparaţia farmacistului chimist Const. Chihă­­escu, vândute în decursul anului 1927. Mii de suferinzi disperaţi vindecaţi şi scăpaţi din GHI­SELE ANEMIEI Consecinţele funeste ale Sângelui sărac. De la Anemie la neurasteni şi tuberculoasă numai un pas. Rolul fosforului şi al Arsenalul Organic Acţiunea tonică a sucului Kolia şi a extractului efe Quinquina Anemia şi consecinţele ei se ma­nifestă în mod variat» Se găseşte la gueril, farmacii şi dro­lată ce ni se scrie din Paris. Paria 28/4 1928 " Stimate d­­e Chihăescu Timp de un an de zile am urmat vinul tonic al D-stră şi m am simţit foarte bine. Astăzi sunt un Paris un­de se găseşte la toate farmaciile vi­nuri tonice, dar nici unul nu e de efect. Deci îmi permit să vă întreb dacă e posibil să-mi expediaţi 5 sticle mari contra ramburs. Iar dacă nu se pot rambursa, bine­voiţi a-mi scrie în ce mod vă pot expedia banii şi îmi veţi adăuga cheltueli de co­respondenţă Cu toată stima L. BERCOVICI rue Eugene Varlin 25, Paris 9.9-IA Sâmbătă 1 Septembrie Omisiunile pentru examenul de admitere la seminare In Vederea examenelor de admi­tere, sesiunea Septembrie, la semi­­narii, ministerul cultelor a numit următoarele comisiuni de exami­nare: Seminarul Central: pr. P. Partenie, D. Mărăcineanu, Al. Andronic, Gh. Georgescu-Breazu, dr. Victor Oprea­­nu.­­ Seminarul Buzău: pr. Const. Min­­culescu, pr. N. Trifănescu, P. Zaha­­rescu, pr. Gh. Marinescu, dr. D- Pa­­raschivescu. Seminarul Chișnău: pr. Serg. Be­­jan, T. Suruceanu, A Bobeica, D. Cadea, dr. Serg. Zaharianov. Seminarul Craiova: pr. Gr. Po­­pescu-Breasta, M Martinescu, D. Ră­­dulescu, pr. Eleft­ Marinescu, E. Păunescu Ulmu, dr. Serg. Băcescu Seminarul Dorohoi: pr. D. Furtună Eug. Nicolau, Gh Săvescu, C. Cio­cârlan, dr. Valerian C. Petroviciu. Seminarul Galaţi: pr. C. Todirescu Gh. Munteanu, Gr Popescu, C. Cer­­nicanu, dr. A. Măcelaru­. Seminarul Iaşi: pr. I. Negoiţă, I Gafiţeanu, G. Gheorghiu, G. Dimi­­triu, dr. G. Botez. Seminarul R. Vâlcea: pr. Grig. Constantin, Const. Mateescu, Preda Antonescu, diac. I. Mardale, dr. I. Nisipescu. Seminarul Nifon: pr. I. N. Ionescu, Oct. Lugoşanu, Em .Stoenescu, I. Po­pescu Pasărea, d­r D. Mihăilescu,­­ Seminaru Câmpulung: pr. Isaia­ Niculescu, pr. M. Bărnăteanu, pr. B. Strafalogea, pr G. Cotenescu, dr. G. Seminarul Constanţa, pr. Iul Con­­stantinescu, Mih. Papastopol, H. Cio­­can, I. Diaconu, dr. Gh. Rădulescu, Seminarul Curtea de Argeş, pr. Mih. Chiriţă, N- Ştefănescu, I. Apreu­­tese, Al. Popilian, dr. G. Ivănceanu. Seminarul Edineţi: pr. director al Seminarului, Virg. Mironescu, P. Co­­jocaru, Al. Popescu, dr. N. Bern­­haut. Seminarul Huşi: pr. Băjenaru, V Racoviţă, I. Popescu, C. Palade, dr. T. Teodoru. Seminarul Ismail: pr. Gh Vlad, I. Bucur. D Amelin, P. ştefănescu dr. Seb. Ionescu. Seminarul Roman: pr. I. Vomnicel C. Grigoraş, Popescu Făurei, diacon N. K. Dragomir, dr. A. Bădărău C­A­PITA­L­A Casa avocatului D. Bădulescu a fost jefuită D. Dumitriu Bădulescu, avocat al ministerului de interne, domiciliat în str. Bolintineanu No. 10, s’a pre­zentat ori circumscripţiei 11 poliţie­neşti, unde a reclamat următoarele: înapoindu-se de la Constanţa unde fusese plecat în vilegiatură, şi-a gă­sit casa complect jefuită. Ca autori ai acestei isprăvi bănueşte pe servi­toarea sa Elena Sas şi concubinul acesteia anume Avram Wagner, pe care i-a lăsat, în timpul absenţei sale, să aibă grije de casă, dar au dispărut. Hoţii au deschis cu chei potrivite şi au forţat toate sertarele dulapu­rilor cu rufe şi haine, ale bufetului, scrinului şi birourilor. Toate obiec­tele din casă au fost răvăşite şi a­­runcate pe jos. Nu se poate şti deocamdată ce s’a furat. Poliţia a deschis o anchetă. Prăbuşirea unor schele La­minaua ce se construeşte în str. Anton Pan No. 14, s’a prăbuşit ori dim­ o schelă şubredă, pe care se afla în momentul acela muncitorul Mihai Mueller, zidar, în etate de 52 ani, care s’a ales cu răni pe cap. Cu o ambulanţă a „Salvării“ a fost dus şi internat de către internul Mihăescu, la spitalul central al Ca­sei meseriilor.­­ O altă schelă s’a prăbuşit ori în str. Vasile Lascăr, la construcţia 121. Au fost răniţi d tmn trei muncitori, ale căror nume ne scapă. Cu un automobil particular toţî trei răniţi au fost transportaţi la spitalul Colentina, unde au fost internaţi. Arestarea unui spărgător Agenţii Alex. Costea şi Dumitrescu din brigada II-a a d-lui comisar Scarlat Haralamb, de la Siguranţa Capitalei, au arestat zilele acestea pe un cunoscut client al poliţiei a­­nume Octavian Munteanu, spărgă­tor de meserie. Anul trecut, prin luna Noembrie,­­■rdijA 131 snaap -BJ9 eauo dinBeninpi­reşti, în timp ce era transportat de la penitenciar la judecătoria de la Buf­tea, unde ave­a un proces, a reuşit să evadeze del sub paza jandarmului cel escorta,­­ fapt în urma căruia, jandarmul, de­ teama pedepsei ce-l aştepta, a voit­ să se împuşte. Anchetat la prefectura politiei, s’a putut constata­ că Munteanu îm­preună cu un ialt spărgător, evadat de asemeni, anume Traian Gunescu, au săvârşit o sterie de furturi cu spargeri în Capiitală. Cop­­il hoţ D. Zamfir Du­­cea Eustatiu No,­cumscriptiei 30 cundar, că fiul de 15 ani, a disl litrescu din str. Mir- 2, a reclamat cir­­loliţieneşti, post ser­ră Alexandru în etate sărut de acasă, fu- ni De la C. F. R. RĂNIT DE TREN La manevra unei maşini în staţia Ploeşti, a fost surprins între vagoa­ne şi strivit la braţul stâng, lăcătu­şul Vaida Florian. Rănitul a fost transportat la spitalul Schuller. DERAIERE La k­m. 238 în apropiere de staţia Bandul de Câmpie a deraiat un vagon al trenului No. 4112. Din a­­ceastă cauză trenul a suferit o în­târziere de 85 minute. Accidente de persoane nu au fost. TREN ATACAT CU PIETRE Trenul nr. 61 a fost atacat cu pie­tre în dreptul staţiilor Inoteşti—Mi­­zil, de către un grup de rău­făcători. A fost spart un geam al unui va­gon. Accidente de persoane nu au fost. CIOCNIRE Maşina trenului 1401, care remor­ca 56 vagoane, s-a ciocnit in statia Titu, la ieşirea de pe linia 3-a, cu un grup de vagoane. Au fost distruse trei vagoane, iar maşina a fost puţin avariată. Acci­dente de peresoane nu sunt NOUL TARIF DE CALATORI ŞI BAGAJE ROMÂN-IUGOSLAV Cu începere de la 1 Septembrie a, staţiunile: Arad, Berzovia, Bucu­reşti, Buziaş-Băi, Caransebeş, Lovrin, Lugoj, Mehadia, Oradea-Mare, Or­şova, Periam, Reşiţa, Sânmiclăuşul Mare, Sibiu, Stamora-Moraviţa, Ti­mişoara D. E., Turnu-Severin şi Voi­­teni, vor vinde bilete de carton şi vor înregistra bagaje în traficul ro­­mân-iugoslav. Taxele pe c. f. r. sunt exprimate în lei, iar taxele căilor ferate serbo­­croate-slovene în dinari, cari se vor percepe de către staţiunile c. f­r. în lei după cursul publicat de direc­ţiunea serviciului comercial. Se vor emite bilete de clasa I, II şi III pentru trenurile de persoane şi ac­celerate. Biletele bianco nu se vor emite. Biletele emise până la distanţa de 200 k­m. sunt valabile 3 zile, iar pes­te această distanţă 6 zile. In limita valabilităţii biletului, că­lătoria poate începe oricând. Data compostării biletului se consideră ca prima zi de valabilitate. Durata va­­labilitaţei încetează la miezul nopţii din ultima zi de valabilitate. între­ruperea călătoriei în staţiunile inter­mediare ale fiecărei administra­ţiuni este admisă o singură dată, cu condiţiunea de a se viza imediat bi­letul în staţiunea de întrerupere. Copiii între 4 şi 10 ani împliniţi, precum şi copiii sub vârsta de 4 ani pentru cari se va cere un loc sepa­rat, călătoresc cu jumătate din preţ. Ca bagaje de mână se pot lua în compartiment numai cele admise de dispoziţiunile tarifare locale ale fie­cărei administraţiuni. Ca bagaje se pot expedia numai obiecte necesare pentru uzul personal al călătorului, ca: geamantane, coşuri, panere, cu­tii de pălării şi alte ambalaje de a­­cest gen. Afară de acestea se mai ad­mit la transport ca bagaje următoa­rele obiecte: a) Scaune pe roţi şi paturi pentru bolnavi; b) Cărucioare de copii; c) Instrumente muzicale; d) Eşantioane (mostre), dar care să nu fie obiecte de valoare ca: aur, ar­gint, dantelărie, blănuri, mătase şi alte articole similare; e) Sky, precum şi săniuţe cu unul sau două locuri; f) Instrumente de lingerie până la 4 metri lungime şi unelte pentru me­seriaşi; g) Biciclete şi motociclete cu o şea, nedesfăcute şi neîmpachetate. Bagajele trebue să fie bine împa­chetate. Dacă se expediază un colet insuficient sau rău ambalat, admi­­nistraţiunea de cale ferată are drep­tul să facă menţiune despre această pe recipisa de bagaje Fiecare colet trebuie să aibă bine lipită eticheta cu adresa exactă a călătorului, nu­mele staţiunii de predare şi destina­ţia ,precum şi data expedierii. De la 5 kgr, inclusiv, greutatea ba­gajelor nu se limitează, totuşi un co­let nu va întrece greutatea de 100 kgr. înregistrarea bagajelor se face în baza biletului de călătorie, dar se pot înregistra şi pentru relaţiuni cari nu au bilete directe, dar cari sunt prevăzute în tarif, dacă călăto­rul prezintă un bilet de călătorie valabil pentru o staţiune mai apro­piată de destinaţiune şi situată pe a­­ceastă rută. La calcularea taxelor, fiecare 10 kgr. începute se consideră complec­te. Sumele rezultate din convertire se rotunjesc în lei întregi. In direc­ţia din România se va percepe o taxă de manipulare de 20 lei. Călătorii sunt obligaţi să asiste personal la formalităţile vamale şi poliţieneşti.

Next

/
Thumbnails
Contents