Dunántúli Protestáns Lap, 1890 (1. évfolyam, 1-52. szám)

A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1890. ELSŐ ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: 9 9 9 9 THEOL. AKADÉMIAI TANÁR. PÁPA, AZ EV. REF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K.

Next