Dunántúli Protestáns Lap, 1891 (2. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. MÁSODIK ÉVFOLYAM. -----2------------------------­FELELŐS SZERKESZTŐ: JO Ji( g) Ji) THEOL. AKADÉMIAI TAKAR. PAPAN, AZ EV. REF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. BATISZ ZS.

Next