Dunántúli Protestáns Lap, 1892 (3. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. HARMADIK ÉVFOYAM. ----------------100§§1^00 FELELŐS SZERKESZTŐ: mmmmtm­um­rax, THEOL. AKADÉMIAI TANÁR, PAPA, AZ EV. REF. FŐTANODA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR.

Next