Dunántúli Protestáns Lap, 1893 (4. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1893. NEGYEDIK ÉVFOLYAM. pocgeo*­FELELŐS SZERKESZTŐ: THEOL. AKADÉMIAI TANÁR. PÁPÁN, 1893. AZ EVANG. REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR.

Next