Dunántúli Protestáns Lap, 1894 (5. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1894. T I T Ö I) I k É V r 0 L V A M FELELŐS SZERKESZTŐ: THEOL. AKADÉMIAI TANA TI. PÁPÁN, 1894. AZ EVANG. REFORM. FŐTANOD­A BETŰIVEL. NY. KIS TIVADAR.

Next