Dunántúli Protestáns Lap, 1895 (6. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1895. H­A­T­O­D­I­K ÉV­F­O­L­Y­A­M FELELŐS SZERKESZTŐ: K­­iii'i mtnám THEOL. AKADÉMIAI TANÁR. PÁPÁN, 1896. AZ EVANG. REFORM. FŐTANOD­A BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR. 1­­­03 .

Next