Dunántúli Protestáns Lap, 1896 (7. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI P­ROTESTÁNS pap. A dunántúli bv. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 18­9­6. H­ETEDIK É­V­F­O­LYA­M. FELELŐS SZERKESZTŐ: NÉMETH ISTVÁN TISKOL. AKADÉMIAI TANÁR. PÁPÁN, 1896. AZ EVANGJ. REFORM. FÜTANOZIA BETŰIVEL NY. IRIS TIVADAR.

Next