Dunántúli Protestáns Lap, 1898 (9. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1898. FELELŐS SZERKESZTŐ: KIS JÓZSEF THEOL. TANsk. /jfr y V F +4 f v 1 5 Vt 4 J KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. PÁPÁN, 1898. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next