Dunántúli Protestáns Lap, 1899 (10. évfolyam, 1-53. szám)

A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1899. TIZEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: KIS JÓZSEF SZERKESZTŐ. FARAGÓ JÁNOS FŐMUNKATÁRS. PÁPÁN, 1899. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLA KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next