Dunántúli Protestáns Lap, 1900 (11. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev. rét egyházkerület hivatalos közlönye. 1900. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS theol. tanár, főgymn. tanár, mint felelős szerkesztő, mint főmunkatárs. PÁPÁN, 1900. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next