Dunántúli Protestáns Lap, 1904 (15. évfolyam, 1-52. szám)

Kis József ev. ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő.­­ DUNÁNTÚLI 1904. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Csizmadia Lajos Faragó János ev. ref. theol. akad. tanár, ev. ref. főgimn. igazgató-tanár, főmunkatársak. P­á­l, 1904. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next