Dunántúli Protestáns Lap, 1907 (18. évfolyam, 1-52. szám)

Kis József ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. DUNÁNTÚLI A dunántúli református egyházkerület hivatalos közlönye. 1907. TIZENN­YOLCADIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Faragó János ref. főgimn. igazgató-tanár, főmunkatárs. Pápa, 1907. A református főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next