Dunántúli Protestáns Lap, 1908 (19. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS lap. A dunántúli református egyházkerület hivatalos közlönye. 1908. TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: Faragó János ref. főgimn. igazgató-tanár, főmunkatárs. Kis József ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. Pápa, 1909. A református főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next