Dunántúli Protestáns Lap, 1909 (20. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. i­m 1909. HUSZADIK ÉVFOLYAM . ---. KIS JÓZSEF református esperes-lelkész, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK: FARAGÓ JÁNOS ref. főgimnáziumi igazgató-tanár, főmunkatárs. PÁPA, 1909. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next