Dunántúli Protestáns Lap, 1910 (21. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.­­ 1910. HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM KIS JÓZSEF református esperes-lelkész felelős szerkesztő. SZERKESZTIK: FARAGÓ JÁNOS ref. főgimnáziumi igazgató-tanár, főmunkatárs. PÁPA, 1910. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next