Dunántúli Protestáns Lap, 1912 (23. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.­­ 1912* HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM : KIS JÓZSEF, ref. esperes, felelős szerkesztő. SZERKESZTIK: FARAGÓ JÁNOS, ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. PÁPA, 1912. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. 1­XX.

Next