Dunántúli Protestáns Lap, 1915 (26. évfolyam, 1-52. szám)

— DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. I­m 1915. HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM . Szerkesztik : KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS esperes, felelős szerkesztő, ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. PÁPA, 1915. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next