Dunántúli Protestáns Lap, 1916 (27. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. HUSZONHETEDIK ÉVFOLYAM Szerkesztik: KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS ref. esperes, felelős szerkesztő, ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. Belső munkatársak: BORSOS ISTVÁN CZEGLÉDY SÁNDOR PONGRÁCZ JÓZSEF ref. főgimn. tanár. ref. theol. akad. tanár. ref. theol. akad. tanár. PÁPA, 1916. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next