Dunántúli Protestáns Lap, 1917 (28. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, 1917. HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. KIS JÓZSEF ref. esperes, felelős szerkesztő. BORSOS ISTVÁN ref. főgimn. tanár. Szerkesztik: Belső munkatársak: CZEGLÉDY SÁNDOR PÁPA, 1917. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FARAGÓ JÁNOS ref. főgimn. igazgató, főmunkatárs. PONGRÁCZ JÓZSEF ref. theol. akad. tanár. ref. theol. akad. tanár.

Next