Dunántúli Protestáns Lap, 1923 (34. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1923. HARMINCNEGYEDIK ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZT­Ő: NÉMETH ISTVÁN PÜSPÖK BALATONKENESE. FELELŐS SZERKESZTŐ PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. FŐMUNKATÁRS: TÓTH LAJOS PÁPA. BELMISSZIÓ. A DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP ÁLLANDÓ MELLÉKLETE. 1923. ELSŐ ÉVFOLYAM. ROVATVEZETŐI DR. VASS VINCE, AZ EGYHÁZKERÜLETI BELMISSZIÓI BIZOTTSÁG ELŐADÓJA. PÁPA, 1924. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next