Dunántúli Protestáns Lap, 1925 (36. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE 1925. HARMINCHATODIK ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZTŐ: DR. ANTAL GÉZA PÜSPÖK KOMÁROM.­­ (Sestiiu msm­u» . ADON­&ÁT­AL A FELELŐS SZERKESZTŐ: PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. PÁPA, 1926. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS: TÓTH LAJOS PÁPA.

Next