Dunántúli Protestáns Lap, 1927 (38. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAB A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1927. HARMINCN­YOLCADIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA.­ ­ FŐSZERKESZTŐ­­ DR. ANTAL GÉZA PÜSPÖK PÁPA. kunaiuvaiau^ * JL T A. ^£22? PÁPA, 1928. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS TÓTH LAJOS PÁPA.

Next