Dunántúli Protestáns Lap, 1928 (39. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAB A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1928. HARMINCKILENCEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. PÁPA, 1929, FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS : TÓTH LAJOS PÁPA.

Next