Dunántúli Protestáns Lap, 1930 (41. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP. A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ : PONGRÁCZ JÓZSEF PÁPA. 1930. NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. ' 4 ‘ •' i (j l ^4l)(­■ **)i-Si4 k -• ^ * 4‘p^a'0 UP •«9^ ^ ^ PÁPA, 1931. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS: TÓTH LAJOS PÁPA.

Next