Dunántúli Protestáns Lap, 1932 (43. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1932. NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZEKESZTŐ : Dr. Pongrácz József PÁPA. PÁPA, 1933. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS : Dr. TÓTH LAJOS PÁPA.

Next