Dunántúli Protestáns Lap, 1933 (44. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. . ■■­­ 1933. NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. PÁPA, 1934. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.­­ . ■

Next