Dunántúli Protestáns Lap, 1934 (45. évfolyam, 1-52. szám)

A DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1934. NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. Pongrácz József PÁPA. PÁPA, 1935. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS : Dr. TÓTH LAJOS PÁPA.

Next