Dunántúli Protestáns Lap, 1935 (46. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. . . . XT . 1935. NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. pongrácz József PÁPA. mmm nmikm lap kiadóhivatala ^N­J ^ P A F A PAPA, 1936. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS : Dr. TÓTH LAJOS PÁPA.

Next