Dunántúli Protestáns Lap, 1936 (47. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1936. NEGYVENHETEDIK ÉVFO­LYA­M. FELELŐS SZERKESZTŐ : dr. Pongrácz József PÁPA. FŐMUNKATÁRS: Dr. TÓTH LAJOS PÁ­PA. PÁPA, 1937. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next