Dunántúli Protestáns Lap, 1938 (49. évfolyam, 1-52. szám)

—— A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE 1938. NEGYVENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. ^1S 2C? FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. pongrácz József PÁPA. a »VitóiuüH íuutetí{ !;J$ f,» KIADÓHIVATALA' ’ * ’ ""**"*• f Áf a PAPA, 1939. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA. FŐMUNKATÁRS: Dr. TÓTH LAJOS PÁPA.

Next