Dunántúli Protestáns Lap, 1939 (50. évfolyam, 1-53. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE .­■n 1939. ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. pongrácz József PÁPA. FŐMUNKATÁRS : Dr. TÓTH LAJOS PÁPA.

Next