Dunántúli Protestáns Lap, 1941 (52. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1941. ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : dr. pongrácz Józsefi PAPA. i OMSiUji FPMEwrit ICIADOi íl Vá Tala'* *’'*“'­* P A P­a.­­*­*• I FŐMUNKATÁRS : Dr. TÓTH LAJOS PAPA. PÁPA, 1942. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next