Dunántúli Protestáns Lap, 1942 (53. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ : DR. PONGRÁCZ JÓZSEF PÁ­PA, 1942. ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM. Issuis FELELŐS KIADÓ, FŐMUNKATÁRS DR. TÓTH LAJOS PÁPA. PÁPA, 1943. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next