Dunántúli Protestáns Lap, 1943 (54. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1943. ÖTVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ , FELELŐS KIADÓ, FŐMUNKATÁRS­­ Dr. PONGRÁCZ JÓZSEF W Dl'- TÓTH LAJOS • PAPA’ LíADÓHIVAIAU PÁPA* 3? A. 2* A. -f «wt»« ■ : • PÁPA, 1944. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next