A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja, 1873-1874

B­ UDAPEST,­­ NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. A BUDAPESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY­EGYETEM ALMANACHJA MDCCCLXXIII—LXXIV-BÓL- gftVÖS \\ LEVÉLTÁRA *) vsvssfgf

Next

/
Thumbnails
Contents