A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1889-1890

A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY­EGYETEM ALMANACHJA MDCCCTIXXXIX. —­XC. ÉVRŐL. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. _ ... .---------7 , 77

Next

/
Thumbnails
Contents