Adelaidei Magyar Értesítő, 1972 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1972-05-01 / 5. szám

5:evf. Г ADE LAI DE I MAGYAR HUNGARIAN CLUB OF SOUTH AUSTRALIA INCORPORATED SZERKESZTI A DÉLAUSZTRÁLIAI MAGYAR CLUB BIZOTTSÁGA Kiadóhivatal: 82 Osmond Tee., Norwood, South Australia, 5067 Registered at the G P О Adelaide for transmission by post as a periodical

Next

/
Thumbnails
Contents