Major Máté (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16. KÖTET (1984)

1984 / 1-2. szám - KOMÁRIK DÉNES: A "félköríves" romantika építészete Magyarországon

67. kép. Vöröstorony. „Császárkút" vári Bánffy-kriptá]át, Böhm János mauzóleum-terveit (1861) és Hottner Ferdi­nánd Jósika-kripta tervét (1861) említjük.192 Két szép világi emlék terve maradt fenn Feszi Fiigyes hagyatékában, egy centrális-kupolás épület, talán a Deák-mauzóleumnak (1883?) szánta, és egy tömbszerű, de gazdagon tagolt, dúsan díszített emlékmű egy ismeretlen bajor hadvezér tiszteletére. Ismerjük Feszlnek három szép köztéri kúttervét, melyeket a fővárosba szánt, nem tudjuk megbízásból-e vagy kedvtelésből készítette ezeket.19 3 Nem díszítő célra, hanem használatra szánták azt a kutat, melynek nyolcszögű, romantikus kútfoglaló épülete a cserépváraljai (Borsod-Abaúj-Zemp­lén m.) kastéllyal szemben áll és a vöröstornyi (Szeben vm.) szorosban elhelye­zett „Császárkút"-at. 194 Az ideiglenes jellegű alkalmi díszépítmények közül ide sorolhatjuk az 1857-es királylátogatási emlékek közül azt a két barokkos talpazaton álló obeliszket, mely a Lánchíd budai hídfőjénél állott (Máltás), az óbudai hajógyár területén emelt egyik diadalívet (Prokopp János)195 és az 1867-es koronázási domb építé­szeti részét Feszi Frigyestől.19 6 192 B. Nagy M., 1977. 88. 193 OL.: Т. 11. No. 3/b: 48, 15, 13. nl Genthon, 1961. 51. — Az OMF fotóarchívumában levő kép alapján („Császárkút"). 195 pr okopp Gy. 99/a. jegyzetben i. m. 139, 145. 196 Komárik, 1971. 138, 139-140. - VU. 1867. 205. 191

Next

/
Thumbnails
Contents