Major Máté (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16. KÖTET (1984)

1984 / 1-2. szám - KOMÁRIK DÉNES: A "félköríves" romantika építészete Magyarországon

Úgy látszik a gótizálást tartották kevésbé köznaivnak, az emlékszerűség alkal­masabb hordozójának. Ami az egyházi emlékek sorában az útmenti, köztéri kereszteket, szentek szobrait, temetők síremlékeit stb. illeti, hivatkozunk arra, amit a gótizáló emlékeknél mondtunk. Példaként megemlíthetjük a népies ízű jászberényi Szent Vendel szobor talpazatát (1866) és a szolnoki ,,Szomorú Krisztus" (vir dolorum) romantikus építményét.189 Félköríves stílusú Szentháromság-emléket csak egyet tartunk számon, a Bp. Zsigmond térit, helyesebben annak 1856-ban készült, Máltás Hugó által tervezett építészeti részét, mert szobordíszének nagy része az 1700-as évek körül készült, a budavári Szentháromság téren állott együttes­ből származik.190 A síremlékek gazdag anyagából említést érdemel Pollack Mihály a Tahit­ót faluban öntöttvas kereszttel, Ybl Miklós műve 1857-ből és a szarvasi Bolza-mauzóleum centrális, kupolás építménye, Weber Antal alkotása 1870 körül. Érdekes Yblnek az a mauzóleum-terve, mely az ösküi középkori rotunda átalakítását célozta az 1850-es években.191 Erdélyből Ybl Miklós kolozs­ 65. kép. Buda, Zsigmond téri Szentháromság-emlék 66. kép. Tahitótfalu. Pollack Mihály síremléke 189 Genthon, 1961. 139, 281. 190 Komárik 1970. 138 139. 191 Ybl, 1956. 27.; Bercsényi, Pest, 1958. II. 168, 169.; Genthon, 1959. 375.­­ Zsilinszky M.: Szarvas város történelme... Pest, 1872.; Genthon, 1961. 262.; — Ybl, 1956. 28.

Next