Édes Anyanyelvünk, 1993 (15. évfolyam, 1-4. szám)

1993-01-01 / 1. szám

ÉDES ANYANYELVÜNK Az Anyanyelvápolók Szövetségének negyedévenkénti folyóirata Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának és a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak a támogatásával. Kiadja: az Anyanyelvápolók Szövetsége Felelős szerkesztő és kiadó: Grétsy László A szerkesztőség tagjai: Balázs Géza Kemény Gábor Maróti István A szerkesztőség címe: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 122. Előfizethető: Anyanyelvápolók Szövetsége, 1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4., közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj: egy évre 100 Ft Számonkénti ár: 25 Ft Az Édes Anyanyelvünk szerkesztőbizottsága: Balázs Géza Bencédy József Deme László Fábián Pál Grétsy László Kemény Gábor Lőrincze Lajos (a szerkesztőbizottság elnöke) Maróti István Rácz Endre ISSN 0139-0457 Készítette: CERBERUS Kft. 1054 Budapest, Kálmán I. u. 23. Telefon: 1323-511 Felelős vezető: Borbáth Gábor Nyomás: Passzerpont Bt. Felelős vezető: Kámánné Bari Erika 2 ÉDESANYANYELVÜNK Rácz Endre halálára Nem én vagyok hivatva arra, hogy tudományos pályafutását méltassam. Gyászjelentését a család mellett három tudományos testület is aláírta. Én most barátságos, előzékeny egyéniségéről szeretnék szólni. Pertu barátok voltunk. A Magyar Nemzet „Anyanyelvünk" rovata hozott bennünket össze. Ő szerkesztette sokáig, és a hosszú évek során mintegy 40 nyelv­védő cikkemet segítette napvilágra. Szerkesztői kritikája, korrekciói böl­csek, megértőek voltak. Többek között az Édes Anyanyelvünk szerkesztő­­bizottságának is tagja volt; e minőségében is számos írásomnak biztosított nyilvánosságot. Egész lényét előzékenység, tapintat jellemezte. Hadd mutassam ezt be két példával! Mint szerkesztő, a személyi számomból rájött, hogy éppen egy tízes év­számcsoport küszöbére érkeztem. Rögtön nekiült, és hosszú, sajátkezű le­vélben fejezte ki jókívánatait. A másik példa. Egyszer telefonon megegyeztünk, hogy kora délután fel­keresem egyetemi tanszékén. Néhány perccel később felhívta feleségemet. Közben ugyanis eszébe jutott, hogy hátha a megbeszélt órákban ebéd utá­ni sziesztát szoktam tartani. Javasolta tehát, halasszuk a találkozást későb­bi órára. A tapintatnak egyenesen megható non plus ultrája! Mi, szerkesztői tevékenységének cikkírói, hadd búcsúzzunk Tőle külön is, e pár sorban, hálával emlékezve vissza jóakaró, segítőkész támogatásá­ra! Rapcsák Lajos Szerkesztőségünk ezzel a személyes emlékezéssel búcsúzik Rácz Endre pro­fesszortól, az Édes Anyanyelvünk alapítóinak egyikétől. Tartalom Grétsy László: Haj, száj, szem, avagy toll, etető, nézőke?.....................................1 Lőrincze Lajos üzenete a kórházból, betegágyából .................................................1 Rapcsák Lajos: Rácz Endre halálára..........................................................................2 Csalamjai Emma: Nemzedékek párbeszéde.............................................................3 Bencédy József: Szóvá tesszük .................................................................................4 Kemény Gábor: Nyelvi mozaik.....................................................................................5 Makra Zsigmond: Ember..............................................................................................6 Benkő László: Esszé ....................................................................................................6 B. Lőrinczy Éva: Kirúg - avagy a durvaság pszichózisa.........................................7 Buvári Márta: A Radnótiné...........................................................................................8 Minya Károly: Plakátjelszó-történelem........................................................................8 Balázs Géza: Autófeliratok...........................................................................................9 Bódi Zoltán: Info Show..................................................................................................9 Szántó Jenő: Bill, AI és társaik .................................................................................10 Soproni János: Szponzor és mecénás ....................................................................10 Szilágyi Ferenc versei ................................................................................................11 Szende Aladár: Tüskék a csokorban.........................................................................11 Pásztor Emil: Írásjelekkel kapcsolatos egyszerűsítések ........................................12 Holczer József: Oda van a gyerekekért....................................................................12 Deák Mihály: Beszédkultúra a hadseregben...........................................................13 F. Kovács Ferenc: Amikor nem talál a hasonlat .....................................................13 Domonkos János: Még egyszer a Zsirai-centenáriumról .....................................14 Kerekes Barnabás: Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Szervezetéről..................................................................................................14 A szép magyar nyelvért. Alapítványi hírek................................................................15 Deme László: Péchy Blanka-emléknap....................................................................15 B. G.: Képes diákszótár..............................................................................................16 Pályázati felhívás.........................................................................................................16 Pontozó ........................................................................................................................17 Eredményhirdetés ......................................................................................................18 Keresztrejtvény.............................................................................................................18 Grétsy László: A szerkesztő postájából....................................................................19 Nyelvész-leletek, nyelv­észleletek............................................................................20

Next

/
Thumbnails
Contents