Egészség, 1936 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1936 JANUÁR SZERKESZTI ÉS KIADJA: Dr. NORMAND I. CLUJ TARTALOM Betegségek gyógyítása — beteg­ségek megelőzése — — — 1 Az anya táplálkozásának befo­lyása a gyermekre (II.) — — 4 A cukorbaj, mint népbetegség 6 Iskola és tuberkulózis — — — 8 Villamossági balesetek (II.) — 11 A nagymama a gyermeknevelés­ben — — — — — — 13 A rádium a rákbetegség gyógyítá­sában — — — — — — 16 Sport és egészség (A rádli-sport) 16 Közlemények a közegészségügy köréből — — — — — 18 Hogyan keletkezik az ólommérgezés? — Adatok a táplákozás megváltozásá­hoz. — Kozmetikai cikkek mérgező hatása. — Mennyivel nagyobb a gyer­mekek magassága és súlya ma, mint régebben? — Mérgező anyagok ipari cikkekben. Szerkesztői üzenetek — — — 20 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Cal. Reg. Ferdinand 56. Telefon 9­72. Előfizetési ára: Egész évre 110 Lei. — Egyes szám ára 10 Lei

Next