Egészség, 1937 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1937 JANUÁR SZERKESZTI ÉS KIADJA: Dr. NORMAND I. CLUJ TARTALOM Megelőző egészségvédelem-----------------1 A hormonokról —---- 3 A tél hatása a csecsemő és kisgyer­mek egészségi állapotára — __— 5 Bacillusok útja —-------------------------10 Egészség, szépség I. —__ — — 14 A civilizátió és a fogak---------------------12 Sport és egészség I. ---- 15 Közlemények a közegészségügy kö­réből —--------------------—------------- 17 A nemzetközi szabadtéri iskola kong­resszus. — Az angol ifjúság fizikai ha­nyatlása. — Adatok a dohányzásról. — Az olimpiai küzdők táplálkozása. — A születések csökkenése. — Difteria-bacil­­lushordozók. __ A tuberculózis halálo­zás Szerkesztői üzenetek-------------------------19 IrVi­ane­d 1.1 M EXEMPLAR LI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Cal. Reg. Ferdinand 56. Telefon 9­72. Előfizetési ára: Egész évre 110 Lei. — Egyes szám ára 10 Lei ...Mrf­i 3L !

Next