Egészség, 1938 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1938-01-01 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1938 JANUÁR SZERKESZTI ÉS KIADJA: Dr. NORMAND I. TARTALOM Megelőző egészségvédelem — — — 3 A román tudományos gyógyászat . •kezdete — — — — — — — — 2 Psychoterápia gyermekeknél és fia­­lóknál (II.) — — — — — — — — 6 Lehet-e védekezni a meghűléses betegségek ellen — — — — — — 9 Lelki hygienia ---------------------------------- 11 Sport és egészség---------------------— 15 Közlemények a közegészségügy köréből------------------------------* — — 16 A húsfogyasztás Angliában — Német kór­házi viszonyok — A levegő befolyása a szervezetre — A cukor alkoholellenes ha­tása — A tüdőgyulaldás tanulmányozása Amerikában — Küzdelem a morphium el­len — Csecsemők alkohol- és nikotin­mérgezése. Szerkesztői üzenetek — — — — — — 20 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Str. Gen. Berthelot 8. Telefon 18­60. Előfizetési ára: Egész évre 110 Lei. — Egyes szám ára 10 Lei

Next