Egészségügyi munka, 1957 (4. évfolyam, 1-3. szám)

1957-10-01 / 1. szám

Az egészségügy területén végzett kiváló munkájukért az alábbiak részesültek kormány- és miniszteriális kitüntetésben: K­i­váló dolgozóink „a Szocialista Munkáért Érdemérem“ SZUROMI ANNA ápolónő „M­unkaérdemére­m“ L. NAGY JÓZSEFNÉ főműtősnő „Egészségügy kiváló dolgozója*­ BISZEK PÉTERNÉ laboratóriumi asszisztens, BOSKOVITZ MANÓNÉ ápolónő, FÁBIÁN ETA osztályos vezető ápolónő, TARTALOM Dr. Bartha Ferenc: Beköszöntő....... 1 Dr. Sárkány Jenő: ötven év gyermekeink szolgálatában ........................................ 2 Márkus Dezső: Hozzászólás cikkeinkhez 4 Kecső Gáborné: Foglalkozási eredetű gombás bőrbetegségek ........................ 5 Gombácsy Zoltánná: A kis Misiről .... 7 Dr. Fritz Gusztáv: A legújabb magyar gyógyszerekről ...................................... 9 KÁDAS JULIANNA rendelőintézeti vezető asszisztens, Dr. KÁDÁR JÓZSEFNÉ orvos, Dr. RAJZ GYÖRGY tanársegéd, SCHMIDT IRMA osztályos vezető ápolónő SZMOLA KATALIN ápolónő, Dr. TÓTH GYULÁNÉ anyatej-gyűjtő állomás vezető Máté Ferenc: Hazaszállítások — mentő­szemmel ................................................. 11 Bornyánszki Gyuláné: Testnevelés a böl­csődében ................................................... 12 Levelek rólunk........................................... 13 Szakcsoportok munkája ........................... 14 Az olvasó írja ........................................... 15 Keresztrejtvény ......................................... 16 EGÉSZSÉGÜGYI MUNKA Felelős szerkesztő : dr. Silhavy Tibor. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó : A Medicina Egészségügyi Kiadó igazgatója. Kiadóhivatal: Budapest, V. Akadémia u. 10. Megjelenik havonta. Előfizethető a Szakszervezeti Bizottságoknál és a Posta Központi Hirlapirodánál Budapest, V., József nádor tér 1-3. Megjelenik 10 500 példányban 41 318 - 689/2 - Révai-nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. Felelős : Povárny Jenő

Next

/
Thumbnails
Contents